06-12-16, 12:43

ANTROPOLOGIA GŁUCHOTY – 19.12.2016 R.

W ramach Kolokwiów Antropologicznych, organizowanych przez Polski Instytut Antropologii, dr Magdalena Dunaj wygłosi referat pt. Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna. Wydarzenie odbędzie się 19.12.2016 r. w naszym Instytucie, w sali im. Tadeusza Kotarbińskiego o godz. 13.30; wstęp wolny.

dunajlodz

01-12-16, 07:10

ZIMA W MIEŚCIE – TRWA KONFERENCJA NAUKOWA

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta, której nasz Instytut jest organizatorem, zaczyna się dzisiaj w Krakowie. Program konferencji można pobrać TUTAJ. IEiAK UŁ reprezentują: prof. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz, K. Orszulak-Dudkowska i mgr A.F. Pawlak.

27-11-16, 10:53

WARSZTATY TKACTWA

24 listopada odbyło się pierwsze spotkanie w ramach naszego cyklu RĘKODZIEŁO. Kontynuacje. Warsztaty z tkactwa tradycyjnego poprowadziła Anna Kaznodziej. więcej 

24-11-16, 09:07

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ETNOBIOLOGICZNE (3-4 GRUDNIA)


zielnik-okladka-front
Międzynarodowe seminarium etnobiologiczne pt. From historical studies to neglected fields in ethnobiology and ethnoecology, zorganizowane przez dr Monikę Kujawską i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze odbędzie się w dniach 3-4 grudnia w siedzibie PTL we Wrocławiu.

PROGRAM

Weźmie w nim udział 10 specjalistów zagranicznych, prowadzących badania etnobiologiczne i etnoekologiczne w Europie środkowej i wschodniej, oraz 8 osób reprezentujących polskie środowisko etnobiologiczne. Przygotowanie tego intensywnego panelu dyskusyjnego było możliwe dzięki funduszom z grantu Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki pt. Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone, nr 2014/13/D/HS3/03697. W ramach seminarium będziemy promować książkę, pt. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, która jest owocem badań prowadzonych w ramach tego samego grantu. Książka ta ukazuje się w serii PTL „Prace i Materiały Etnograficzne”.

21-11-16, 15:45

W WARSZAWIE

Członkowie Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów wrócili właśnie z Warszawy. W programie niedzielnej wycieczki znalazły się: wizyta w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz zwiedzanie wystawy tymczasowej „Polska – kraj folkloru?” (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki). Więcej fotografii…

18-11-16, 21:11

BIBLIOTEKA HUMANISTYCZNA ZAPRASZA

Przypominamy, że niemal naprzeciwko naszego Instytutu (ul. Lindleya 8) znajduje się Biblioteka Humanistyczna, gdzie dosłownie w zasięgu ręki są książki nie tylko z zakresu antropologii, ale też z archeologii, filozofii czy historii sztuki. Zapraszamy w godzinach:

pn.-śr.: 9.00-17.00
cz.: 10.00-17.00
pt.: 9.00-14.00