16-01-17, 14:52

ERASMUS+ rekrutacja dla studentów

Drodzy studenci i studentki etnologii I, II i III stopnia studiów – łącznie ze studentami I roku licencjatu!

Już od poniedziałku 16 stycznia br. można rejestrować się przez USOS na wyjazd do uczelni zagranicznej na rok ak. 2017/2018 w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+.

Mogą się rejestrować już także obecni studenci I roku z myślą o następnym roku akademickim.

.

Gdzie mogę wyjechać na studia nasi studenci? Przede wszystkim na te uczelnie zagraniczne, z którymi mamy podpisane umowy obejmujące etnologię/antropologię/nauki społeczne i humanistyczne, czyli do:

University of Ljubljana, Słowenia
Univerzita Komenskeho v Bratislave, Słowacja
Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Rumunia
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Portugalia
University of West Bohemia, Czechy
Masaryk University w Brnie, Czechy
St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria

.

Rekrutacja studentów UŁ na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/18, rozpocznie się 16.01.2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 i zakończy się 22.02.2017 r. (środa) o godz. 12:00.

.

Pierwszy etap rekrutacji to e-rejestracja w USOSWeb.

.

Przeglądając oferty wyjazdów w USOSweb, proszę zwrócić uwagę na fakt czy dana oferta wyjazdu jest dostępna dla studentów danego programu i cyklu studiów oraz sprawdzić na stronie internetowej uczelni zagranicznej czy oferta zajęć dla studentów programu Erasmus+ jest zbieżna z programem studiów studenta UŁ ubiegającego się o wyjazd do rozważanej/ych uczelni zagranicznej/ych.

.

Po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, należy wybrać zakładkę Wymiana studencka, a następnie macierzysty wydział studenta UŁ.

.
Więcej informacji o tym, jak się rejstrować, na stronie BWZ: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201718