02-02-17, 14:05

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z PRAWA AUTORSKIEGO

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego informuje, że na platformie e-Campus UŁ w dniu 03.02.2017 roku zostanie uruchomiony kurs e-learningowy dla studentów „Prawo autorskie 2016″. Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich. Szczegóły zamieszczone są pod linkiem: http://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/w/pa.pdf