07-02-17, 08:35

DOMNI-BEZDOMNI

Dr hab. Inga Kuźma oraz nasi studenci-wolontariusze – członkowie interdyscyplinarnej grupy, do której należą także pracownicy i studenci pedagogiki społecznej z Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz pracy socjalnej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, zachęcają do przyłączenia się do akcji pomocowej „Domni–Bezdomni”.

Skrzynka „Domni–Bezdomni” to projekt autorstwa absolwentki warszawskiej ASP Eugenii Wasylczenko, przeniesiony na grunt łódzki przez członków Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Aktualnie mieści się na Placu Barlickiego (tzw. Zielony Rynek), w jednym z pawilonów handlowych. Celem Skrzynki Domni–Bezdomni jest ułatwienie osobom „bez domu” wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka stanowi pewnego rodzaju „łącznik” pomiędzy tymi, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej „bez domu” a tymi, którzy chcą pomóc, wrażliwymi na drugiego człowieka „domnymi”.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie prac Zespołu (grupa działa na kilku polach: praktyki pracy społecznej i udzielania pomocy, wolontariatu, procesów typu action research i participatory action research, dydaktyki oraz pracy badawczej) oraz do przyłączenia się do akcji pomocowej!

Więcej o Skrzynce i akcji trwającej w r. ak. 2016/2017 można znaleźć tutaj oraz na stronach mediów społecznościowych prowadzonych przez ŁPP: https://www.facebook.com/LodzkiePartnerstwoPomocy/