12-02-17, 22:46

NAJNOWSZA PUBLIKACJA IEiAK UŁ

Właśnie ukazała się książka Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności pod redakcją prof. E. Nowina-Sroczyńskiej, mgra S. Latochy i dra T. Siemińskiego. Zachęcamy do lektury. TUTAJ można pobrać książkę w formacie PDF.