21-04-17, 16:23

Studenci w terenie

Od 19 do 28 kwietnia razem ze studentami prowadzimy etnograficzne badania terenowe w gminie Przyrów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nasze działania realizujemy w ramach projektu badawczego „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”.

Co słychać w trakcie tegorocznego, wiosennego (choć w zimowej aurze) sezonu badawczego można sprawdzić na naszej stronie: najurze.uni.lodz.pl