04-05-17, 07:11

DOŁĄCZAMY DO #EtnoWiki

Nasz Instytut dołącza do projektu #EtnoWiki – przedsięwzięcia promującego reprezentowaną przez nas dyscyplinę naukową i popularyzującego wiedzę z jej zakresu w przestrzeni publicznej. Uważamy, że usystematyzowana obecność w Wikipedii oraz idea stworzenia internetowego słownika terminów antropologicznych, który byłby opracowywany przez tematycznych specjalistów lub pod ich opieką, są nie tylko atrakcyjne, ale także konieczne.

Do tworzenia, uzupełniania oraz korekty haseł włączą się pracownicy, doktoranci i studenci. O szczegółach już wkrótce.

Oświadczenie IEiAK UŁ.