04-05-17, 07:42

„KOBIETY NIEPOKORNE” – spotkania wokół publikacji

Ukazał się drugi tom pokonferencyjnego zbioru Kobiety niepokorne. Reformatorki –buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie pod redakcją Izabeli Desperak oraz Ingi B. Kuźmy.
Przekazujemy zaproszenia na dwa spotkania dotyczące publikacji i wyzwań stojących przed naukami odnoszącymi się do kwestii płci i potrzebie herstorii: 15 maja na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i 18 maja w Niebostanie,