15-05-17, 22:54

„TRUDNE DZIEDZICTWO” – RELACJA FOTO

W dniach 11–12 maja 2017 r. odbyła się w Łodzi studencko-doktorancka konferencja Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości.

Organizatorami wydarzenia byli: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ „Wagabunda”, Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Archeologii UŁ.

FOTORELACJA

Konferencję otworzyli prof. Maciej Kokoszko, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz dyrektorzy Instytutów. Gościliśmy referentów, studentów i doktorantów z Amsterdamu, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Z wykładami eksperckimi wystąpili: prof. James Symonds z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Amsterdamskiego, dr Dawid Kobiałka z Instytutu Archeologii i Enologii PAN oraz dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z IEiAK UŁ i dr Olgierd Ławrynowicz z IA UŁ. W dyskusjach udział wzięły członkinie rady programowej konferencji prof. Anna Zalewska z IAiE PAN oraz dr hab. Anna Weronika Brzezińskia z Instytutu Etnologii i Antropologii UAM w Poznaniu.

Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Witkowskiego, Prezesa Zarządu firmy Virako konferencja odbyła się w Forum 76 Business Center, na terenie dawnego Monopolu Łódzkiego. W trakcie jednej z przerw uczestnicy konferencji mogli zwiedzić fabryczne przestrzenie.

Wszystkim gościom oraz studentom-organizatorom dziękujemy i gratulujemy! Do zobaczenia!