19-05-17, 12:38

ANTROPOLOGIA MEDYCZNA W DZIAŁANIU

W ramach Seminariów Naukowych naszego Instytutu oraz Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii wykład pt. Antropologia medyczna w działaniu wygłosiła prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się 18 maja 2017 roku.