06-09-17, 09:38

WAŻNE INFORMACJE DZIEKANATU WYDZ. FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO (dla studentów przyjętych w rekrutacji 2017/2018)

Dziekanat przesłał poniższe informacje dla studentów rekrutowanych na I rok pierwszego i drugiego stopnia:

Wpłatę za legitymację studencką w wysokości 17,00 zł należy dokonać na konto:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ

Dowód wpłaty za legitymację uprzejmie prosimy dostarczyć w dniach
05 września 2017r.(wtorek) oraz 07 września 2017 r.(czwartek) w godzinach 07:30-12:30 do Dziekanatu Wydziału FilozoficznoHistorycznego UŁ lub przesłanie skanu ze wskazaniem wybranego kierunku studiów na adres email: filhistdzien@uni.lodz.pl.

POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZY OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH LEGITYMACJI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.

Dopełnienia wyżej wymienionych formalności należy dokonać w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ, adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219, Łódź

Pokój nr 02,03/parter/ – STUDIA STACJONARNE

                                              HARMONOGRAM ZAPISÓW

dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych w rekrutacji 2017/2018

 

DATA ODBIORU DOKUMENTÓW (legitymacja studencka oraz umowa zawierana pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a studentem) :

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunki:

Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo

18.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 19.09.2017 r. (wtorek)      Nazwiska:  A – K

20.09.2017 r. (środa) oraz 21.09.2017 r. (czwartek)               Nazwiska:  L – Z

W godzinach:  poniedziałek  11:00 – 16:00

wtorek            07:30 – 12:30

środa              13:00 – 15:00

czwartek         07:30 – 12:30

Studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunki:

Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo

25.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 26.09.2017 r. (wtorek)      Nazwiska:  A – K

27.09.2017 r. (środa) oraz 28.09.2017 r. (czwartek)               Nazwiska:  L – Z

W godzinach:  poniedziałek  11:00 – 16:00

wtorek            07:30 – 12:30

środa              13:00 – 15:00

czwartek         07:30 – 12:30

Studenci przyjęci  w rekrutacji we wrześniu będą mogli odebrać dokumenty w późniejszych terminach.

 

Inauguracja – rok akademicki 2017/2018

29 września 2017 r. /piątek/ godz. 9:00     
Aula im. prof. Wacława Schuberta, ul. Lindleya 5.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA