08-09-17, 08:55

EGZAMIN POPRAWKOWY Z ETNOGRAFII POLSKI I EUROPY (DLA STUDENTÓW II ROKU)

Prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska informuje, że egzamin poprawkowy z Etnografii Polski i Europy odbędzie się 27 września w godzinach dyżuru.