03-02-18, 10:20

Dr hab. Inga Kuźma w europejskiej organizacji FEANTSA

GRATULUJEMY! Dr hab. Inga Kuźma została członkinią klastra tematycznego poświęconego Housing Rights w europejskiej organizacji European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA).
FEANTSA jest organizacją z siedzibą w Brukseli, współpracuje z Komisją Europejską, choć zastrzega że z wieloma aspektami polityki Komisji się nie zgadza. Mianowanie do grona ekspertów FEANTSA odbywa się oddolnie w każdym kraju, dzięki rekomendacjom i typowaniu kandydatów ze środowisk specjalistycznych (od uczelni po NGOsy) w zakresie tematyki dotyczącej bezdomności.
Housing Rights Cluster to jedna z grup tematycznych w FEANTSA zajmująca się prawem do domu jako jednym z praw człowieka. Więcej: http://www.feantsa.org/en.