05-02-18, 13:19

ETNOGRAFIE WSPÓŁCZESNOŚCI – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej towarzyszącej 94. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy (20–21 września 2018 roku, Łódź).

Konferencja poświęcona jest pamięci Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej.