22-09-17, 05:12

SPOTKANIA EKOZOFICZNE

Polecamy kolejny wykład z cyklu „Człowiek i inne gatunki”. Tym razem o głębokiej ekologii opowie dr Ryszard Kulik.
Najbliższy czwartek, 28 września o godz. 18.00, w naszym Instytucie.

IEiAK UŁ jest partnerem projektu.

program

18-09-17, 21:31

PLANY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY ROKU 2017/2018

W zakładce PLANY ZAJĘĆ dostępne są plany dla studentów etnologii na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

W ramach wykładu fakultatywnego (30 godzin) w semestrze zimowym 2017/2018 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ proponuje:

  • prof. dr hab. G. E. Karpińska: Obrazy Łodzi: między mitem a historią, środa 15.30-17.00, s. 219
  • dr D. Kasprzyk: Antropologia spektaklu (rytuał, zabawa, karnawał), środa 15.30-17.00, s. 233

Zapisy na wykłady i pozostałe zajęcia do wyboru rozpoczną się 2 października, w p. 232A, w godzinach 10.00-13.00.

 

14-09-17, 07:12

INAUGURACJA ROKU / KALENDARZ AKADEMICKI

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 29 września (piątek), o godz. 9:00, w auli im. prof. Wacława Schuberta (ul. Lindleya 5). Obecność studentów I roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia jest obowiązkowa.

Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się 2 października (poniedziałek), o godz. 10.00, na Wydziale Filologicznym UŁ (ul. Pomorska 171/173).

Zajęcia rozpoczynają się 3 października (wtorek).

Ważne informacje znaleźć można w kalendarzu akademickim 2017/2018.

08-09-17, 08:45

KONFERENCJA FILMOWA

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej połączonej z projekcją filmów Polski film antropologiczny. Między nauką a sztuką (Łódź, 12-13 października 2017 r.).

TUTAJ znajdują się szczegóły dotyczące konferencji.

Organizatorem wydarzenia jest nasz Instytut.

06-09-17, 09:38

WAŻNE INFORMACJE DZIEKANATU WYDZ. FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO (dla studentów przyjętych w rekrutacji 2017/2018)

Dziekanat przesłał poniższe informacje dla studentów rekrutowanych na I rok pierwszego i drugiego stopnia:

Wpłatę za legitymację studencką w wysokości 17,00 zł należy dokonać na konto:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ

Dowód wpłaty za legitymację uprzejmie prosimy dostarczyć w dniach
05 września 2017r.(wtorek) oraz 07 września 2017 r.(czwartek) w godzinach 07:30-12:30 do Dziekanatu Wydziału FilozoficznoHistorycznego UŁ lub przesłanie skanu ze wskazaniem wybranego kierunku studiów na adres email: filhistdzien@uni.lodz.pl.

POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZY OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH LEGITYMACJI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.

Dopełnienia wyżej wymienionych formalności należy dokonać w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ, adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219, Łódź

Pokój nr 02,03/parter/ – STUDIA STACJONARNE

                                              HARMONOGRAM ZAPISÓW

dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych w rekrutacji 2017/2018

 

DATA ODBIORU DOKUMENTÓW (legitymacja studencka oraz umowa zawierana pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a studentem) :

Studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunki:

Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo

18.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 19.09.2017 r. (wtorek)      Nazwiska:  A – K

20.09.2017 r. (środa) oraz 21.09.2017 r. (czwartek)               Nazwiska:  L – Z

W godzinach:  poniedziałek  11:00 – 16:00

wtorek            07:30 – 12:30

środa              13:00 – 15:00

czwartek         07:30 – 12:30

Studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunki:

Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo

25.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 26.09.2017 r. (wtorek)      Nazwiska:  A – K

27.09.2017 r. (środa) oraz 28.09.2017 r. (czwartek)               Nazwiska:  L – Z

W godzinach:  poniedziałek  11:00 – 16:00

wtorek            07:30 – 12:30

środa              13:00 – 15:00

czwartek         07:30 – 12:30

Studenci przyjęci  w rekrutacji we wrześniu będą mogli odebrać dokumenty w późniejszych terminach.

 

Inauguracja – rok akademicki 2017/2018

29 września 2017 r. /piątek/ godz. 9:00     
Aula im. prof. Wacława Schuberta, ul. Lindleya 5.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

26-07-17, 10:44

BADANIA NA JURZE W CYKLU „DOBRA NAUKA”

Wakacje w pełni, ale my nie tak dawno wróciliśmy z terenu! Już trzeci sezon trwają prace badawcze w ramach projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Koordynatorami etnograficznej części zespołu są: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland. W pracach od początku i na każdym etapie biorą udział nasi studenci.
W lipcu tego roku gościliśmy w terenie ekipę filmową z Centrum Promocji UŁ. Zapraszamy do obejrzenia efektów tych odwiedzin 🙂

29-06-17, 06:40

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW – OKRES LETNI

Od 12 czerwca do 30 września konsultacje pracowników IEiAK odbywać się będą w środy, w godz. 10.00-12.00 (nie dotyczy to osób przebywających na urlopach i prowadzących badania w terenie).

Od 30 sierpnia do 26 września Archiwum Naukowe IEiAK nieczynne – mgr Anna Deredas ma urlop.