A. Pawlak

mgr Ada Florentyna Pawlak

doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

KONTAKT

pokój 227

email: adaflorentynapawlak@gmail.com

 

DYŻUR

wtorek 16:00-17:30

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologiczna refleksja nad technicyzacją kultury

Posthumanizm, transhumanizm, antropologia cyborgów, fuzja człowieka z technologią

Technoestetyka, sztuka antropotechniczna, bioart, sztuka elektroniczna

Cyberprzestrzeń, rzeczywistość wirtualna (VR), sztuczna inteligencja (AI) i kulturowe kody technologii cyfrowych

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Transhumanizm. Ciało – Pamięć – Sztuka

opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

 

2016: Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Myślenia Projektowego (Kraków-Łęczyca-Ostrawa 19-25. VI. 2016); wykonawca. Projekt naukowo-badawczy realizowany był przez Pierwszą Pracownię Interdyscyplinarną na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, przy współpracy z Partnerami Regionalnymi – Starostwem Powiatowym w Łęczycy i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Myślenia Projektowego „Szaleństwa Wolności” współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.

 

2015: Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej; program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; 2014-2019; wykonawca

 

2012: Projekt Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kadra Kultury”; wykonawca. Prowadzenie szkoleń i konsultacji nt. funduszy strukturalnych i europejskich dla samorządów i instytucji z sektora kultury  jako certyfikowany Trener Narodowego Centrum Kultury

 

2011: Projekt Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kadra Kultury”; wykonawca. Prowadzenie szkoleń i konsultacji nt. funduszy strukturalnych i europejskich dla samorządów i instytucji z sektora kultury jako certyfikowany Trener Narodowego Centrum Kultury

 

2010: Projekt Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej”; wykonawca. Prowadzenie szkoleń i konsultacji nt. funduszy strukturalnych i europejskich dla samorządów i instytucji z sektora kultury jako certyfikowany Trener Narodowego Centrum Kultury

 

2009: Projekt Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej” w trakcie, którego złożyła egzamin i uzyskała tytuł Trenera Narodowego Centrum Kultury uprawniający do prowadzenia szkoleń nt. funduszy strukturalnych i europejskich na rzecz sektora kultury

 

2009: Program „Kurs na Kulturę” Narodowego Centrum Kultury; wykonawca. Współpraca z Działem Edukacyjnym Galerii Zachęta: cyfrowe opracowanie Mediateki – zapisu filmów, prezentacji, materiałów cyfrowych i archiwum dotyczącego sztuki nowoczesnej w Europie II poł. XX w.

 

2008: Projekt  „Republika bananowa. Ekspresja lat 80.” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego promujący sztukę polską w kraju i zagranicą; wykonawca. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Polski za granicą” – edycja zagraniczna wystawy (Muzeum Narodowe w Bukareszcie, Muzeum Narodowe w Debreczynie)

 

2008: Projekt „Republika bananowa. Ekspresja lat 80.” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego promujący sztukę polską w kraju i zagranicą; wykonawca

 

2008: Program „Kurs na Kulturę” Narodowego Centrum Kultury; wykonawca. Współpraca z Działem Edukacyjnym Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy organizacji Nocy Muzeów

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Artykuły:

2016: Biotechnotransformacje. Ciało w projekcie transhumanistycznym [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów (styczeń 2017)

2016: Cyfrowy portal. Pałac w dobie nowych technologii. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska. Łódź (grudzień 2016)

2010: Wstęp do oficjalnego katalogu sztuki towarzyszącego wystawom sztuki polskiej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts Debrecen. Publikacja w języku węgierskim i angielskim. ISBN 978-963-88439-3-7

2010: Wstęp do oficjalnego katalogu sztuki towarzyszącego wystawom sztuki polskiej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeul National de Arta Contemporana din Bucuresti. Publikacja w języku rumuńskim i angielskim. ISBN: 978-83-87104-54-2

2009: Kultura Pamięci. „Format. Magazyn artystyczny”. nr 2 (56).

2009: O hibernacji, spaniu w dzień́, prawdziwych dysponentach sztuki i zakrywaniu jej w amerykańskim Kongresie. „Format. Magazyn artystyczny”, 2 (56).

2009: O Tajemnicach życia, dowcipie jako zaczynie obrazu, napadach na bank i stanach podrażnionej wyobraźni. „Format. Magazyn artystyczny”, 2 (56).

2009: Grand Reserva. Interview with Ryszard Woźniak. „The Supplements of Polish Art of the 1980s”. ISBN: 978-83-87104-49-8

2009: Don’t you remember… Interview with Ryszard Grzyb. „The Supplements of Polish Art of the 1980s”. ISBN: 978-83-87104-49-8

2009: You have graduated from History and Art History… Interview with Major Waldemar Fydrych. „The Supplements of Polish Art of the 1980s”. ISBN: 978-83-87104-49-8

2008: Zaskoczyła mnie Mona Lisa.  „Pamięć i Przyszłość – kwartalnik kulturalny”. ISSN 1899-508X

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Konferencje międzynarodowe:

 

2016: Symboliczna rewolucja i wybudzanie miasta. Ruch happeningowy „Pomarańczowa Alternatywa” a teoria karnawalizacji Michaiła Bachtina. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta. Polska Akademia Umiejętności i in., Kraków, 01-02.12.2016

2016: Ciało postbiologiczne. Transhumanistyczne wizje cielesności. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 24-25.11.2016.

2016: Pamięć w sztuce doby nowych technologii. Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Myślenia Projektowego (Kraków-Łęczyca-Ostrawa, 19-25.06. 2016) Organizator konferencji: Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Konferencje ogólnopolskie:

2016: Cielesność w aerotycznym świecie. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe aspekty zachowań seksualnych, Uniwersytet Wrocławaki. Wrocław, 5.12.2016.

2016: Strych dzienny, strych nocny – artystyczne uniwersum łódzkiej awangardy. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tam dom twój… Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji i Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków, 03-04.12.2016.

2016: Technomistycyzm. Duchowy cyborg i bezcielesny homo technologicus. Ogólnopolskie seminarium pt. Ezoteryzm w kulturze zachodniej. Ezoteryzm w nowoczesności, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 02.12.2016.

2016: Transhumanizm. Ciało jako lokum dla utopii. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, Uniwersytet Łódzki. Bytów, 08-10.11.2016.

2016: Transgresje i autonomiczne przestrzenie Kultury Zrzuty. Ogólnopolska konferencja pt. Przestrzenie autonomii – sztuka, kultura, filozofia, Zakład Estetyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakopane, 02-05.06.2016.

2016: Mimikra wszystkich sfer. Performowanie „doświadczenia nobilitującego”. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dwór/pałac/willa dzisiaj, Uniwersytet Łódzki. Wola Krzysztoporska, 24.05.2016.

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych i stowarzyszeń biznesowych:

2013: Międzynarodowy Certyfikat Menadżera Projektów PRINCE2 FOUNDATION APMG – International, Buckinghamshire, England

2013: Ekspert ds. innowacji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kraków

2012: Ekspert w zakresie sztuk wizualnych i działań interdyscyplinarnych Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

2011: Certyfikat Menadżera Projektów Rozwojowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2011: Certyfikat Trenera Biznesu grupy „HEURESIS” – Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania sp z o.o., Kraków