Alicja Piotrowska

DSCF2956

mgr Alicja Piotrowska

doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

KONTAKT

pokój 227

e-mail: piotrowska.alicjag@gmail.com

 

DYŻUR

 

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Urban studies; różne aspekty codzienności i niecodzienności rozgrywających się w przestrzeni miejskiej, przestrzenie postprzemysłowe we współczesnych miastach, szeroko rozumiana nowa miejskość

Gender studies, w szczególności zagadnienia związane z kryzysem męskości

Metodyka etnograficzny badań terenowych

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

W stronę odrodzenia miast. Miejsca kultury w postprzemysłowej Łodzi

opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Andrzej Majer

 

UDZIAŁ W GRANTACH, PROJEKTACH BADAWCZYCH, STYPENDIACH

Uczestnictwo w programie stypendialnym w ramach projektu Doktoranci – Regionalna inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – akronim DRIM-SH (2012-2013)

 

Współpraca z Ośrodkiem Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi. Prace nad bieżącą internetową Bibliografią Etnografii Polskiej pod kierunkiem dr Ingi Kuźmy (od 2008)

 

Współpraca z Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem. Prace przy indeksowaniu zbiorów repozytorium cyfrowego Robotnicy XIX i XX wieku, pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Grażyny E. Karpińskiej (2012-2014)

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Artykuły

2016: Symbole z czasu II wojny światowej a współczesne oblicza polskiego patriotyzmu. [W:] Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości. Red. M. Szajda. Warszawa, s. 52-63.

2015: Międzyuczelniana konferencja antropologiczna – antropologia w oczach młodych adeptów. „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 1, s.181-189 (współautor: Anna Deredas).

2015: Letnia rewia w Drzewicy – o przeglądzie kół gospodyń wiejskich, „Zeszyty Wiejskie”, nr XXI, s.339-342 (współautor: Anna Deredas).

2014: W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego. OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach. „Zeszyty Wiejskie”, nr XIX, s. 333-342.

2014: Ageism on the Example of Field Research in a Nursing Home in Łódź, Poland. [In:] Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, vol. 3, p. 776-785.

2014: Aspects of Gender on the Examples of Crossing the Sex/Gender Identity through the Ages and Cultures. [In:] Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, vol. 3, p.786-792.

2014: Kultura kulinarna w dobie globalizacji. „Kronika Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 4. wydanie internetowe: http://kronika.uni.lodz.pl/numery/humanistyka-to-fundament/artykuly/316/kultura-kulinarna-w-dobie-globalizacji.

2013: Dziennik terenowy. Zapis stawania się badaczem. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 263-286 (współautor: Anna Deredas).

2012: Humanistyka dla biznesu. „Kronika Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 1, s. 38-39 (współautorzy: Anna Deredas, Małgorzata Woźniak).

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Konferencje międzynarodowe

2014: In Search of City Resurgence: OFF Piotrkowska Center as an Example of the New Socio-Cultural Trends in Post-Industrial Areas. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Regeneration, Enterprice, Sport and Tourism, Glasgow Caledonian Univeristy. Glasgow, 08-09.09.2014.

 

Konferencje ogólnopolskie

2015: Nowy urbanizm w perspektywie antropologicznej. Kilka refleksji na temat współczesnego Lodzermenscha. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miasto i władza, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 01-02.06.2015.

2013: Dziennik badacza, czyli czego można nauczyć etnologa w terenie. Ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Innowacyjne metody kształcenia studentów nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański. Gdańsk, 06.09.2013.

2013: W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego – OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje, Uniwersytet Warszawski, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 25-26.06.2013.

2012: Promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych w kontekście odrodzenia miejskiego. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Życie w satelicie. Tożsamość na obrzeżach aglomeracji łódzkiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Łódzki, Łódzki Dom Kultury. Łódź, 16.11.2012.