Badania etnograficzne

Animacja kultury

Antropologia tematów trudnych w działaniu

Ćwiczenia terenowe

Działania etnoanimacyjne

Etyczne problemy badań antropologicznych

Metodologia społeczna z elementami logiki

Metodyka etnograficznych badań terenowych

Metody interpretacji kultury

Opis, przedstawienie, narracja. Antropolog wobec rzeczywistości

Warsztaty etnograficzne