Folklor-mity-symbole

 

Człowiek w świecie symboli, symbol w kulturze

Etnografia Polski i Europy: kultura duchowa

Etnografia Polski i Europy: kultura materialna

Etnologia pozaeuropejska

Folklorystyka

Filozofia

Historia etnologii

Historia Żydów polskich

Kultura Ameryki Łacińskiej i jej konteksty

Kulturowe i społeczne oddziaływanie mediów

Mitologia bałtyjska

Socjologia kultury

Wielokulturowa Łódź

Wprowadzenie do etnologii

Współczesne problemy społeczności tubylczych Ameryki Południowej

Współczesne subkultury i mniejszości

Zawód antropolog