Trudne dziedzictwo

TRUDNE DZIEDZICTWO

Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości

.

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

11-12 maja 2017 r., Łódź

.

Zapraszamy na stronę wydarzenia:

http://trudne-dziedzictwo.mozello.com/

Pobierz plakat

Pobierz program

.

Organizatorzy
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego „Wagabunda”
Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Szare Banderia”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

.

Partnerzy
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódzka Fundacja Badań Naukowych

.

Komitet organizacyjny
przewodniczące:

Justyna Badji (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

mgr Anna Majewska (Instytut Archeologii UŁ)

sekretarze:

Patrycja Skupińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

Anna Szadkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

mgr Wojciech Rutkowski (Instytut Archeologii UŁ)

mgr Łukasz Sierpowski (Instytut Archeologii UŁ)

.

Rada naukowa

dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Anna Zalewska (Instytut Archeologii i Etnologii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)