Postudiuj na próbę!

POSTU

Głównym celem inicjatywy Postudiuj na próbę! jest chęć przedstawienia specyfiki etnologii – dyscypliny naukowej, która bada człowieka jako twórcę i użytkownika kultury, zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym. Pomysłodawcami projektu są pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ. Do projektu zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi. Nasze przedsięwzięcie uzyskało aprobatę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

W pierwszej edycji Postudiuj na próbę!, w której wzięli udział uczniowie trzech liceów, pracowaliśmy nad tematem Na Bałutach. Historie rodzinne, wpisując się tym samym w setną rocznicę włączenia Bałut do administracyjnych granic Łodzi. Efekty przeprowadzonych przez uczestników badań etnograficznych zostały przedstawione podczas konferencji naukowej zorganizowanej z okazji siedemdziesięciolecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ i związanej z jubileuszem Uniwersytetu Łódzkiego. Także w drugiej edycji naszego projektu podejmujemy temat aktualny i ważny, będący również okazją do wzbogacenia programu edukacji regionalnej, przyczyniający się popularyzowania nauki oraz promocji Łodzi jako ośrodka akademickiego.

PIERWSZA EDYCJA (rok akad. 2014/2015)

 

DRUGA EDYCJA (rok akad. 2015/2016)
Różnorodność wokół mnie. Perspektywa antropologii wizualnej
Uczniowie biorą udział w przygotowanym specjalnie dla nich krótkim kursie akademickim obejmującym różne formy dydaktycznych aktywności: wykład, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty oraz etnograficzne badania terenowe. Wszystkie zajęcia tematycznie związane będą z projektem badawczym, który uczniowie, w ramach proponowanego cyklu, zrealizują wraz ze studentami etnologii. Efekty tych badań zostaną przez uczestników projektu przedstawione podczas Pikniku Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka tegorocznej propozycji Postudiuj na próbę! związana jest z naszym mocnym przeświadczeniem, iż różnorodność – rozumiana szeroko, w kontekście etnicznym, religijnym, narodowym, ideologicznym, estetycznym – jest wartością. Dynamiczne i niepokojące wydarzenia ostatnich miesięcy udowadniają jak ważne jest krzewienie idei tolerancji, szacunku, akceptacji, otwarcia na dialog, odrzucenia otwartego konfliktu jako oczywistego i skutecznego sposobu rozwiązywania sporów. Pozytywne wartościowanie wielości i różnorodności kulturowej jest obecnie poddane wielkiej próbie, ale podejrzliwość, strach i niechęć nie mogą zdominować reakcji szczególnie młodego pokolenia. W trakcie przygotowanych dla uczniów zajęć zajmujemy się różnorodnością nieopodal nas, w najbliższym otoczeniu. Dzięki przyjętej perspektywie antropologii wizualnej, wykorzystując przede wszystkim technikę fotografii, uczestnicy nie tylko dostrzegą ową wielość, inność i różnorodność Łodzi, ale także podejmą próbę, by ją zrozumieć.

 

Zajęcia rozpoczynają się 22 stycznia 2016 roku i odbywać się będą w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (ul. Pomorska 149/153) w godzinach 16.00-18.00.

 

PLAN ZAJĘĆ (PDF)

 

FINAŁ DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU I SESJA POPULARNONAUKOWA KULTUROWA RÓŻNORODNOŚĆ. PRZYKŁADY I KONTEKSTY

 

W razie pytań, wątpliwości, kłopotów, prosimy o kontakt:
mgr Anna Deredas (koordynatorka projektu)
e-mail: annna.deredas@uni.lodz.pl