Pracownicy

DYŻURY PRACOWNIKÓW

 

PRACOWNICY:

prof. UŁ dr hab. Gustaw Juzala-Departi

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ profesor

 

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ profesor

 

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ profesor, dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu

 

dr Damian Kasprzyk
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ adiunkt

 

dr Marcin Kępiński
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ adiunkt

 

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt

 

dr Monika Kujawska
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt

 

dr hab. Inga Kuźma
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ adiunkt

 

mgr Sebastian Latocha

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ asystent

 

prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ profesor, kierownik Zakładu

 

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

dr Krystyna Piątkowska
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ starszy wykładowca

 

dr Marcin Piotrowski
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ starszy wykładowca

 

prof. dr hab. Wiesław Puś
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ profesor

 

dr Marta Songin-Mokrzan
ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt

 

ARCHIWUM NAUKOWE:

mgr Anna Deredas

 

BIBLIOTEKA IEiAK:

mgr Danuta Pankowska

 

SPRAWY DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE:

mgr Małgorzata Chelińska

 

EMERYTOWANI PROFESOROWIE:

prof. UŁ dr hab. Władysław Baranowski
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. UŁ dr hab. Andrzej Lech

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

WSPÓŁPRACOWNICY:
prof. dr Olga Goldberg

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

prof. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski

Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki

prof. UŁ dr hab. Tomasz Ferenc

Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki