Pracownicy

DYŻURY PRACOWNIKÓW

 

PRACOWNICY:

prof. UŁ dr hab. Gustaw Juzala-Deprati

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ profesor

 

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ profesor

 

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ profesor, dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu

 

dr Damian Kasprzyk

PRACOWNIA ANTROPOLOGII PRAKTYCZNEJ adiunkt

 

dr hab. Marcin Kępiński

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ adiunkt

 

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt

 

dr Monika Kujawska

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt

 

dr hab. Inga Kuźma

PRACOWNIA ANTROPOLOGII PRAKTYCZNEJ adiunkt, kierownik Pracowni

 

dr Sebastian Latocha

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ adiunkt

 

prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ profesor, kierownik Zakładu

 

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ adiunkt, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

 

dr Krystyna Piątkowska

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ starszy wykładowca

 

prof. dr hab. Wiesław Puś

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ profesor

 

dr Marta Songin-Mokrzan

PRACOWNIA ANTROPOLOGII PRAKTYCZNEJ adiunkt

 

ARCHIWUM NAUKOWE:

mgr Anna Deredas

 

BIBLIOTEKA IEiAK:

mgr Danuta Pankowska

 

SPRAWY DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE:

mgr Małgorzata Chelińska

 

EMERYTOWANI PROFESOROWIE:

prof. UŁ dr hab. Władysław Baranowski
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

prof. UŁ dr hab. Andrzej Lech

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

dr Macin Piotrowski

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany starszy wykładowca

 

prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, emerytowany profesor

 

WSPÓŁPRACOWNICY:
prof. dr Olga Goldberg

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

prof. UŁ dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski

Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki