A. Krupa-Ławrynowicz

KRUPA

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

 

KONTAKT

pokój 222

tel.: (42) 635 41 51

e-mail: aklawrynowicz@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

środa 08:30-10:00 (pokój 222)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia jedzenia / antropologia praktyk kulinarnych

Antropologia miasta i antropologia w mieście

Antropologia zmysłów

Animacja kultury (działania etnoanimacyjne)

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej; program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; 2014-2019; wykonawca; http://najurze.uni.lodz.pl/

 

Bałuty. Opowieść antropologiczna; grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2009-2010; wykonawca (kierownik: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska)

 

Projekty badawcze

Antropologia zmysłów – sensoryczne pejzaże kulturowe; od 2011 roku

 

Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.; 2015

 

Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; 2014-2015

 

Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; dr K. Piątkowska; prof. UŁ dr. hab. A.P. Wejland) i we współpracy ze studentami etnologii; 2013 rok

 

Mstów. Fotografie i opowieści; badania realizowane we współpracy ze studentami etnologii oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mstowie (woj. śląskie) w ramach projektu Czas i przestrzeń Mstowa. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Projekt interdyscyplinarny; projekt badawczy realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz); 2012-2013

 

Życie w satelicie. Tożsamość na obrzeżach aglomeracji łódzkiej; projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi, Łódzki Dom Kultury oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr D. Kasprzyk; dr A. Krupa-Ławrynowicz); http://www.zyciewsatelicie.blogspot.com/; 2012-2013

 

Palce lizać? Kulturowe przygody kulinariów; interdyscyplinarny projekt realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. E. Nowina-Sroczyńska), Instytut Historii oraz Instytut Archeologii UŁ; http://palcelizac-spotkania.blogspot.com/; od 2012 roku

 

Zawojskie smaki. Produkty regionalne, rodzinne receptury i zwyczaje; badania realizowane we współpracy ze studentami; 2012

 

Miasto. Fragmenty antropologiczne; 2006-2008

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2013: Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy. Wrocław – Łódź. PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 52.

 

Artykuły

2017: „Nasz Niemiec” z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce. [W:] Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów, s. 183-208 [współautor: O. Ławrynowicz].

2016: O projekcie. [W:] Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Red. A.P. Wejland, O. Ławrynowicz. Łódź, s. 8-18 [współautor: O. Ławrynowicz].

2016: Mstowské stodoly – příběh jedné obce. „KUDĚJ. Časopis pro kulturní dějiny”, nr 1-2, s. 138-155 [współautorzy: O. Ławrynowicz, M. Rak].

2016: Odtwarzanie/konstruowanie miejsca. Pałac w Nakle (woj. śląskie, pow. częstochowski). [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński. Łódź s. 123-135.

2016: Historia niepełna dworu w Wancerzowie. Elementy i rezultaty diagnozy etnograficznej. [W:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. S. Latocha, P. Cichoń. Łódź, s. 95-107 [współautor: Mateusz Sosnowski].

2016: Zmiany i napięcia w krajobrazie jurajskiej wsi. Na marginesie badań w Mstowie. „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, s. 153-167.

2015: Pocztówki dźwiękowe z Łodzi. O fonicznych reprezentacjach miasta, intencji słuchania i historii w dźwiękach zapisanej. [W:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz. Łódź, s. 113-132.

2015: The Taste Remembered. On the Extraordinary Testimony of the Women from Terezín. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp.145-163, http://www.ptl.info.pl/lse/.

2015: Świętowanie w kinie. Specyfika walentynkowych i halloweenowych seansów filmowych w łódzkich kinach. [W:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi. Red. E. Ciszewska, K. Klejsa. Łódź, s. 267-282.

2015: Mushrooms: Polish Traditions and Modern Practices. Online Examples. [W:] Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference, Department of Folklore and Ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łodź, Poland, 3–6 September 2014. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Peter Lang Edition: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, s. 65-75.

2014: Pragnienie ciszy. Miejskie zapiski i przykłady. [W:] Głód. Skojarzenia, metafory, reflksje… Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole, s. 125-135.

2013: Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 11, s. 73-82.

2012: Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach. [W:] Brud. Idee – dylematy – sprawy. Red. M. Sztandara. Opole, s. 139-154 [współautor: O. Ławrynowicz].

2011:To-co-było” (?). O doświadczaniu przestrzeni sfotografowanej. „Interlinie. Interdyscyplinarne Czasopismo Internetowe”, nr 1, s. 42-48. http://mish.amu.edu.pl/PDF/Interlinie_nr_2.pdf

2010: Aromaty i smrody. Olfaktoryczny pejzaż miasta. [W:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Warszawa – Kraków, s. 163-179.

2010: Co słychać w mieście?. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 10, s. 5-15.

2009: Jubileusz Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. „Lud”, t. 93, s. 349-351.

2009: Teren: miasto. Wstęp do tekstów Agaty Zysiak i Łukasza Rogowskiego. Publikacja elektroniczna umieszczona na oficjalnej stronie Polskiego Instytutu Antropologicznego: http://pia.org.pl/publikacje/32-teren-miasto-wstep-do-tekstow-azysiak-i-lrogowskiego.

2009: Zapamiętane sensorium. „Arterie. Kwartalnik artystyczno-literacki”, nr 1, s. 24-27.

2008: Pierwszomajowy festyn, przedwyborczy piknik. Zabawy obywateli. „Zabawy i zabawki”, nr 1-4, s. 187-198.

2007: Ballada o dzielnicy położonej nad rynsztokiem. Łódzkie Bałuty. [W:] Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury. Red. A. Stawarz. Warszawa, s. 137-160.

2007: Libacja w spelunce. Opis lokali o złej sławie. [W:] Miejsca do biesiadowania: co o nich opowiada antropolog? Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 49-59 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 46

.

Recenzje i noty biograficzne

2016: Sposoby słuchania. Recenzja książki: Audiosfera Wrocławia. Red. R. Losiak, R. Tańczuk. Wrocław 2014. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 161-164.

2010: Fenomen Michaiła Michajłowicza Bachtina. Recenzja książki: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia tom 1 i 2. Red. D. Ulicka. Kraków 2009. „Literatura Ludowa”, nr 4/5, s. 101-103.

2010: Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesor Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej („Łódzka Szkoła Etnograficzna Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej. Przeszłość? Kontynuacja? Inspiracja?”. Łódź, 19-20 października 2009). Sprawozdanie. „Zeszyty Wiejskie”, z. 15, s. 298-301.

2007: Niezbadane imperium. Recenzja książki: Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader. Ed. D. Howes. Oxford – New York 2005. „Lud”, t. 91, s. 356-359.

.

Redakcja prac zbiorowych

2015: Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn [wraz z G.E. Karpińską].

2015: „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, „The Culinaries” http://www.ptl.info.pl/lse/ [redaktor prowadzący wraz z G.E. Karpińską].

2015: Bałucki Słownik. Łódź: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana [wraz z P. Fąka, K. Kurowska, E. Kurkowska, P. Owczarek].

2010: „Journal of Urban Ethnology”, vol. 10 – redaktor numeru.

 

Inne

2017: Co grillowane oscypki mówią o Polakach (wywiad). „Rzeczpospolita”. Dodatek „Plus Minus”, 11 czerwca 2017 (on-line; pdf).

2017: Od Polmosu do Monopolis, czyli Sipińska i metoda „na Himilsbacha” (wywiad). „Dziennik Łódzki”. Tygodnik „Kocham Łódź”, 19 maja 2017 (pdf).

2014: Od jadła chłopskiego do chłopskiego jadła (wywiad wraz z G.E. Karpińska i E. Nowina-Sroczyńska). „Tygodnik Powszechny”. Dodatek „Wariacje Kolbergowskie”, 23 lutego 2014, s. 25 –27 (pdf).

2007: Niech Bałuty pozostaną chropowate (wywiad). „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 19 maja 2007, s. 4 (pdf).

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

SIEF  International Society for Ethnology and Folklore

AAA American Anthropological Association (SAFN Society for the Anthropology of Food and Nutrition)

 

PEŁNIONE FUNKCJE

kierownik studiów podyplomowych Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie (2017-2018): http://www.etnologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

członek Zespołu ds. Monitorowania Losów Absolwentów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2016-2020)

członek Zespołu ds. Innowacyjności na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (od 2017 roku)

opiekun Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ (od 2014 roku): http://www.etnologia.uni.lodz.pl/studenci/kolo-naukowe/

sekretarz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi (od 2011 roku): http://www.ptl-lodz.blogspot.com/

sekretarz czasopisma „Łódzkie Studia Etnograficzne” (od 2015 roku): http://www.ptl.info.pl/lse/

członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego (2012-2016)

redaktor oficjalnej strony internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, razem z mgr Sebastianem Latochą (od 2008 roku): www.etnologia.uni.lodz.pl

.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2014: Nagroda indywidualna III stopnia przyznawana przez Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze

.

INNE

współkoordynator projektu „Postudiuj na próbę!” (więcej)

koordynator warsztatów etnoanimacyjnych dla dzieci „Warsztaty na Wschodniej” (więcej)

wykonawca projektu Bałucki Słownik realizowanego przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015” (2015 rok)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia jedzenia

Działania etnoanimacyjne

Metodyka etnograficznych badań terenowych

Podstawy warsztatu naukowego

Warsztaty etnograficzne

 

Pozostałe przedmioty

Antropologia miasta

Antropologia zmysłów – sensoryczne pejzaże kulturowe

Etnografia Polski i Europy

Historia etnologii

Wprowadzenie do etnologii