E. Nowina-Sroczyńska

profsroczynska_glowne

prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

profesor, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej

 

KONTAKT

pokój 218

tel.: (42) 635 61 52

e-mail: ewa.sroczynska@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

środa 15:30-16:45

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia symboliczna

Antropologia wizualna

Antropologia sztuki

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Style życia w PRL. Antropologia i historia w Polsce; grant ministerialny nr 20537 1129/B/H03/2008/34; 2009-2011

 

Projekty badawcze

Palce lizać? Kulturowe przygody kulinariów; interdyscyplinarny projekt realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. E. Nowina-Sroczyńska), Instytut Historii UŁ oraz Instytut Archeologii UŁ; http://palcelizac-spotkania.blogspot.com/; od 2012 roku

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

1998: Przezroczyste ramiona ojca. Etnologiczne studium o magicznych dzieciach. Łódź: PTL.

 

Artykuły

2016: Podhalańskie przestrzenie terapeutyczne: Górka. Z cyklu: intermedia podhalańskie. [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów, s. 379-410.

2016: Oblicza choroby. [W:] Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński. Łódź – Bytów, s. 12-20. (współautor: S. Latocha)

2016: Łódź Kaliska Muzeum. Pozdrawiamy urzędników sztuki! „Journal of Urban Ethnology”, t. 14, s. 177-203.

2016: Mapy naturalistyczne, mapy melancholijne. Z cyklu: intermedia podhalańskie. „Zeszyty Wiejskie”, z. 22, s. 109-121.

2016: PIESZO. Peregrynacje mistrza Wawrzyńcoka z Podhala, człowieka „wszechstronnie niewykształconego”. [W:] Archaeologia et Pomerania, Łódź, s. 439-456.

2016: Święta samogłoska O. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 331-343.

2016: Nowe czytanie tradycji. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 7-15 (współautor: S. Latocha).

2015: Piotrkowska 149. Strych – przestrzeń pozbawiona kurtuazji. [W:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz. Łódź, s. 81-112.

2015: The Realm of Things Culinary. Anthropological Recipes. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp. 6-19, http://www.ptl.info.pl/lse/.

2015: Hipnotyczne, nieregularne pejzaże Księcia. [W:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź. Kraków, s. 571-583.

2014: „Wszystko jest tam małe i wszystkiego jest tylko parę”. O twórczości Andrzeja Barańskiego. [W:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński. Pruszcz Gdański – Bytów, s. 61-76.

2014: Suplement do kultury religijnej współczesnego Podhala. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 227-248.

2011: „Arystokraci wszystkich krajów – łączcie się!”. Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 65, s. 81-91.

2009: Jubileusz bez jakiegokolwiek faux pas. [W:] Biała Aura. Łódź Kaliska. Rola rocznic, jubileuszy i obchodów w rozwoju sztuki współczesnej (oraz dawnej). Darłowo, s. 7-10.

2008: Wprowadzenie. [W:] Wokół pomorskiej kuchni. X konferencja Kaszubsko-Pomorska. Słupsk, s.11-18.

2008: Zobaczyć i mieć przyjemność w widzeniu. Twórcy ludowi w filmie etnograficznym. „Nasze Pomorze”, nr 10, s. 39-50.

2007: Uczty nomadów. Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej. [W:] Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog? Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 167-180 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 46.

2007: Wprowadzenie. „Nasze Pomorze”, nr 9, s. 9-10.

2007: Z awangardy do historii: Łódź Kaliska Muzeum. „Nasze Pomorze”, nr 9, s. 119-134.

 

Redakcja prac zbiorowych

2016: Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów – Łódź [wraz z S. Latochą i T. Siemińskim].

2016: Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskiem. Łódź [wraz z. S. Latochą].

2014: Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Pruszcz Gdański – Bytów [wraz z T. Siemińskim].

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”

Międzynarodowe Towarzystwo Miłośników Sztuki Ludowej i Folkloru (Austria)

 

PEŁNIONE FUNKCJE

członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Łódzkie Studia Etnograficzne”

członek Rady Naukowej czasopisma „Nasze Pomorze”

członek Rady Naukowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

 

INFORMACJE DODATKOWE

konsultantka i scenarzystka filmów etnograficznych

organizatorka w latach 70. i 80. XX w. Międzynarodowych Festiwali „Etnologia i Film” w Łodzi

jurorka I Międzynarodowego Konkursu Debiutów Forum Kina Europejskiego „Cinergia”

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

 

Antropologia religii

Antropologa sztuki

Etnografia Polski i Europy

Seminarium doktorskie

Seminarium magisterskie

 

Pozostałe przedmioty

Antropologia wizualna. Obraz, przestrzeń, kultura (dla studentów Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UŁ)

Potęga wizerunku. Znaczenia i konteksty

Fotografia i film. Zarys poetyki antropologicznej