K. Kaniowska

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

profesor w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

 

KONTAKT

pokój 221

tel.: (42) 635 61 54

e-mail: katarzyna.kaniowska@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

urlop zdrowotny

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Teoria kultury

Metodologia

Refleksja etyczna w antropologii

Problematyka pamięci w antropologii i humanistyce

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Modi Memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej; NCN [DEC 2011/01/B/HS3/01726, CBH Berlin]; 2011-2014; członek Rady Naukowej

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Artykuły

2013: Refleksja etyczna w antropologii Claude’a Levi-Straussa. [W:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa. Red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper. Kraków, s.171-185.

2011: Społeczność wiejska czytana dzisiaj. [W:] Wokół „Społeczności wiejskiej“. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 117-131 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50.

2010: Skąd się biorą etyczne problemy badań antropologicznych? [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław – Łódź, s. 7-19 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

2010: Etyczne problemy badań antropologicznych. [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław – Łódź s. 19-33 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

2009: Heurystyczna wartość wiedzy antropologicznej. [W:] Znikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów. Red. A. Pomieciński, S. Sikora. Poznań, s.19-43.

 

Redakcja prac zbiorowych

2010: Etyczne problemy badań antropologicznych. Wrocław – Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49 [wspólnie z N. Modnicką].

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Polski Instytut Antropologii

European Association of Social Anthropologists

 

PEŁNIONE FUNKCJE

członek zarządu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (od 2003 roku)

członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Antropologii (od 2006 roku)

członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Kultura i Społeczeństwo” (od 2006 roku)

członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Lud” (od 2008 roku)

członek Komitetu Redakcyjnego serii „Łódzkie Studia Etnograficzne” (1996-2016)

członek Rady Programowej MISH UŁ (od 2007 roku)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Metodologia społeczna z elementami logiki

Metody interpretacji kultury

 

Pozostałe przedmioty

Antropologia a problem pamięci

Antropologia nowego paradygmatu

Etyczne problemy badań antropologicznych

Opis, przedstawienie, narracja. Antropolog wobec rzeczywistości

Seminarium doktorskie

Seminarium magisterskie