K. Orszulak-Dudkowska

ORSZZULLAK

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

zastępca dyrektora IEiAK UŁ ds. dydaktycznych

 

KONTAKT

pokój 231

tel.: (42) 635 61 63

e-mail: k.dudkowska@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

wtorek 10:15-11:45 (pokój 231)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia słowa
Antropologia codzienności
Antropologia rzeczy
Antropologia ekonomiczna

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Wzmocnienie i rozwój funkcji nieprodukcyjnych (metropolitalnych) i ich wpływ na rozwój i integrację Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranicą-kultura jako element rozwoju i ważny walor klimatu miasta, kultura studencka (korzenie, stan obecny); grant Prezydenta m. Łodzi; 2011-2012; wykonawca (kierownik grantu: prof. dr hab. V. Krawczyk-Wasilewska)

 

Projekty badawcze

Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna; 2013-

Przestrzeń kuchenna – ludzie, rzeczy, praktyki, projekt realizowany we współpracy ze studentami IEiAK UŁ; 2016-2017

Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.; 2015

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2008: Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 47.

 

Artykuły

2016: The role of folk bands in shaping regional identity and the protection of cultural legacy. [W:] Kultúrne dedičstvo a identita. Ed. Z. Krišková. Banská Bystrica, s. 156-165 [współautor. D. Kasprzyk].

2016: “Willę sprzedam”. O pewnym typie domów w przekazach ogłoszeniowych. [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński. Łódź 2016, s.157-172.

2016: „Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej, „Zeszyty Wiejskie”, nr XXII, s. 99-107.

2016: Storytelling. O współczesnej potrzebie opowiadania w mieście. [W:] Folklor – tradycja i współczesność. Red. R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska. Toruń 2016, s. 61-71.

2016: Kobieta – aktywistka życia codziennego. [W:] Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Red. I. Desperak, I. Kuźma. Łódź 2016, s. 165-173.

2016: Patriotyzm na T-shirtach. Komentarz folklorysty. [W:] Kulturowe analizy patriotyzmu. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk 2016, s. 573-588.

2015: Garaże i rzeczy. O męskich przestrzeniach niejawnych. [W:] Śmieć w kulturze. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk, s. 193-216.

2015: Food Expenses in the Rhythm of Daily Life. An Analysis of Household Accounts. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp. 20–32.

2015: Food Blogs in Relation to Culinary Tradition. A Polish Example. [W:] Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference, Department of Folklore and Ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łodź, Poland, 3–6 September 2014. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Peter Lang Edition: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, s. 231-240.

2014: Всекидневието в полските брачни обяви – размисли на един фолклорист и културен антрополог, „Български Фолклор”, nr 3, s. 273–289 (Everyday Life in Polish Lonely Hearts Advertisements – Folklorist’s and Culture Anthropologist’s Reflections, “Bulgarian Folklore”, http://bulgarianfolklorejournal.net).

2014: Samochód i mężczyzna. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 429-442.

2014: Polska tradycja imieninowa a kultura szlachecka. [W:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Red. M. Lutomierski. Toruń, s. 73-94.

2013: Praktyki życia codziennego w okresie PRL. Analiza rachunków domowych. [W:] Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej. Red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa – Kraków, s. 93-112.

2013: Blogi kulinarne a tradycja folklorystyczna. [W:] Netlore. Wiedza cyfrowych tubylców. Red. P. Grochowski. Toruń, s. 237-258.

2013: Etnodesign – tradycja i teraźniejszość. Próba współczesnego komentarza. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 373-392.

2013: Farmers’ Markets in Poland: Revitalization of Traditional Food Products. [W:] The Return of Traditional Food. Ed. Patricia Lysaght. „Lund Studies in Arts and Cultural Sciences”, no 1, s. 113-118 [wraz z  V. Krawczyk-Wasilewska].

2013: Rola marki w kulturze. Przypadek IKEA. [W:] Kultura i rynek. Interdyscyplinarne studia humanistyczne. Red. E. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin, s. 83-103. http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2013/10/Kultura_i_rynek.pdf

2012: Przestrzeń cmentarza w historii kultury europejskiej. [W:] Ars Moriendi, Ars Vivendi, Ars Educandi. Red. Z. Rudnicki. Poznań, s. 369-387.

2012: Mieszkanie w stylu IKEA. Rozważania z obszaru etnografii zamieszkiwania. [W:] Dziedzictwo kulturowe nadbagażem codzienności?. Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 12, s. 190-203.

2012: Łódź, moje miasto. Obraz Łodzi w opiniach łódzkich studentów. [W:] Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi. Red. V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner i E. Zimnica-Kuzioła. Łódź, s. 79-95.

2011: Ikeizacja stylu życia młodych Polaków w okresie transformacji społeczno-kulturowej. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 3-4, s. 228-250.

2011: MojaŁódź.pl – społeczna promocja miasta w komunikacji internetowej. [W:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Red. N. Majchrzak, A. Zduniak. Poznań, s. 327-341.

2010: Smaky moho domu. Pamjat – mif – naracija. „Studia Methodologica”, z. 30, s. 49-54.

2010: Wirtualne serwisy randkowe – fenomen współczesności? [W:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci. Red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin, s. 80-87. http://www.wiedzaiedukacja.eu/

2010: Co kryją w sobie przepisy kulinarne? Od folklorystyki do antropologii zmysłów. „Literatura Ludowa”, nr 4-5, s. 79-90.

2010: Ethnography and Folklore Studies in Poland. „Newsletter SIEF”, vol. 8, no. 1, s. 7-11.

2007: Spotkanie w ogrodzie, czyli o biesiadowaniu w przestrzeni miejskich ogródkach działkowych. [W:] Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog? Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 91-110 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 46.

2005: Dyskurs ogłoszenia matrymonialnego – spojrzenie folklorysty. [W:] Folklor w badaniach współczesnych. Red. A. Osińska, L. Podziewska, A. Mianecki. Toruń, s. 267-276.

2004: Samotność w wielkim mieście czyli współczesne sposoby poszukiwania partnera. [W:] Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Red. I. Bukowska-Floreńska. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 8, s. 241-250 [wraz z V. Krawczyk-Wasilewska].

2004: Świat ogłoszeń matrymonialnych – poszukiwania i inspiracje. „Lud”, t. 88, s. 56-77.

 

Recenzje i noty biograficze
2012: Antropologia kultury i folklorystyka w badaniu rzeczywistości wirtualnej. Recenzja: Shaping Virtual Lives: Online Identities, Representations, and Conducts. Łódź 2012. „Literatura Ludowa”, nr 4/5, s.112-114.

2011: Polski folklor tradycyjny a współczesny ruch storytellingu. Recenzja: Polish Folktales and Folklore, retold by Michał Malinowski and Anne Pellowski. World Folklore Series Westport. Connecticut – London 2009. „Literatura Ludowa”, nr 1, s. 57-60.

2007: [Konstantyna] Ignacja Piątkowska (1866-1941). [W:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Tom 2. Red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss. Wrocław – Kraków, s. 247-250 [współautor: V. Krawczyk-Wasilewska].

2007: Stanisław Czernik (1899-1969). [W:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Tom 2. Red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss. Wrocław – Kraków, s. 55-58 [współautor: V. Krawczyk-Wasilewska]

2006: Jubileusz Profesor Violetty Krawczyk-Wasilewskiej. „Zeszyty Wiejskie”, z. 11, s. 324-326.

2002: Ludoznawstwo według Karela Štrekelja. Recenzja: Monika Kropej, Karel Štrekelj. Iż vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana 2001. „Literatura Ludowa”, nr 6, s. 59-61.

2002: Od zmierzchu do świtu – folklor u progu nowego tysiąclecia. Recenzja: Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Ed. Z. Profantová. Bratislava 2000. „Literatura Ludowa”, nr 4/5, s. 111-113.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2002 roku)

Societé Internationale d’Ethnolgie et de Folklore (SIEF) (od 2010 roku)

 

PEŁNIONE FUNKCJE

zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ ds. dydaktycznych (2015-)

opiekun praktyk zawodowych na kierunku etnologia (2013-)

członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2015-)

zastępca prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (2015-)

wiceprzewodnicząca Sekcji Folklorystycznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2014- )

członek Komitetu Redakcyjnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2011-2016)

członek Redakcji „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2017-)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2016: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2009: Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŁ za książkę Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury. Łódź 2008 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 47.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

 

urlop naukowy

 

Pozostałe przemioty

Antropologia designu (zajęcia specjalizacyjne)Folklorystyka (wykład)

Etnografia Polski i Europy (konwersatorium)

Etnografia Polski i Europy (wykład)

Kultura codzienności PRL (konwersatorium)

Kultura oralna (wykład)

Metodyka etnograficznych badań terenowych (konwersatorium)

Podstawy warsztatu naukowego (konwersatorium)