K. Piątkowska

dr Krystyna Piątkowska

starszy wykładowca w Zakładzie Antropologii Kulturowej

 

KONTAKT

pokój 234

tel.: (42) 635 61 58

e-mail: krystyna.piatkowska@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

poniedziałek 15:30-16:45

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Sztuka, ikonosfera i świat obrazów współczesnej kultury

Interpretacja tekstów i komunikacja wizualna

Reklama

Antropologia polityki

Kulturowe habitusy płci, antropologia ciała

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

Style życia w PRL. Antropologia i historia w Polsce; grant ministerialny nr 20537 1129/B/H03/2008/34; 2009-2011; wykonawca

 

Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2010; koordynator badań i ekspert w module Estetyka

 

Infrastruktura kulturowa i formuły działania Urzędu Pracy w nowej sytuacji kulturowej wobec stanu świadomości i praktyk osób bezrobotnych; organizatorzy: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny, Wyższa Szkoła im. ks. Józefa Tischnera; badania realizowane w ramach programu „Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności” we współpracy ze studentami etnologii; 2014

 

Projekty badawcze

Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; dr K. Piątkowska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) we współpracy ze studentami etnologii; od 2013

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

1994: Kultura a ikonosfera. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 33.

 

Artykuły

2016: O etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów”. „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, s. 299-307.

2015: O prywatnych terytoriach w estetykach miejskich codzienności. Esej z konkretnym przykładem. [W:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz. Łódź, s. 63-80.

2014: Małe miasta wobec płynnej egzystencji – w poszukiwaniu wyjątkowości. [W:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński. Pruszcz Gdański – Bytów, s. 9-22.

2012: W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu. O pewnych faktach społeczno-kulturowych z europejskiej historii, antropologicznych konstatacjach oraz impresjach z kultury lokalnej dużego, polskiego miasta, czyli o kodach niezsynchornizowanych. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2, s. 89-118.

2011: Estetyka PRL – teksty wizualne i znaki w propagandzie. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1, s. 75-80.

2011: „Teraz w kolekcji jest wszystko…”. Gust i upodobania estetyczne mieszkańców polskich wsi i małych miast. [W:] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie. Red. I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta. Warszawa, s. 273-315 [współautor: K. Piątkowski].

2009: O przypadkach fetowania artystów i skutkach fet artystów – impresje antropologiczne. [W:] Biała Aura. Łódź Kaliska. Rola rocznic, jubileuszy i obchodów w rozwoju sztuki współczesnej (oraz dawnej). Darłowo, s. 39-45. http://issu.com/bialaaura/docs/lodzkaliska

2009: Wstęp. [W:] Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś, na przykładzie wybranych regionów w Polsce. Red. K. Piątkowska. Włocławek, s. 7-10.

2008: Ryzyko artysty. Między parodią demiurga a dramatem PR. „Nasze Pomorze”, nr 10, s. 49-61.

2007: Muzeum i tożsamość. „Nasze Pomorze”, nr 9, s. 23-37.

2006: Jeff Koons robi sztukę, czyli amerykański kicz-sałatka z kwiatków misiów i pop-ikon erotyką podprawiana. [W:] Kicz w kulturze. Red. M. Fiderkiewicz. Katowice, s. 53-69.

 

Prace redakcyjne

2009: Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś, na przykładzie wybranych regionów w Polsce. Włocławek.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2013: Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia polityki – estetyka systemów totalitarnych

Antropologia sztuki

Fotografia i film. Zarys poetyki antropologicznej

Proseminarium

Sztuka nieprofesjonalna

Współczesne wystawiennictwo

 

 

Pozostałe przedmioty

Decorum ludzkiego ciała

Kulturowe habitusy płci

Moda i kultura

Semianrium licencjackie

Teoria i sztuka reklamy

Teoria sztuki nieprofesjonalnej

Wprowadzenie do etnologii