M. Kępiński

KEPIN

dr hab. Marcin Kępiński

adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej

 

KONTAKT

pokój 228

tel.: (42) 635 61 56

e-mail: marcin.kepinski@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

poniedziałek 11:45-13:15

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Antropologia symboliczna

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Public relations i marketing polityczny

Kulturowe obrazy wojny

Antropologia literatury

Pamięć stanu wojennego (Łódź i okolice)

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2016: Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersyteu Łódzkiego.

2012: Podróż w ciemności. Kulturowe obrazy wojny. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ.

2006: Mit, symbol, historia, tradycja. Gombrowicza gry z Kulturą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 

Artykuły

2016: Żniwa – święty czas pracy. Malarstwo i pamięć dzieciństwa. „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, s. 143-151.

2015: Wybór zawodu nauczycielskiego w świetle badań nad pamięcią Polski Ludowej grupy łódzkich nauczycieli (2009-2012). „Kultura i Wychowanie”, nr 10 http://www.pedagogika.eu/kiw_10/kiw_10.html

2015: Przedmioty PRL-u: nośniki pamięci czy śmieci? Łódzcy nauczyciele o swoich pamiątkach. [W] Śmieć w kulturze. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk.

2015: Nauczyciele wobec stanu wojennego w Łodzi. Pamięć, doświadczenie, narracja. [W:] Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć. Red. I. Skórzyńska, D. Skotarczak, S. Jankowiak. Poznań, s. 261-279.

2014: Dlaczego wojna? Antropologia, literatura, pamięć. [W:] Nowe drogi antropologii współczesności. Red. P. Łuczeczko. Pszczółki, s. 121-141.

2014: Wspomnienie o moim mieście, a właściwie moich miejskich peryferiach. Rozmowa z Marią Kępińską. [W:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności. Red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński. Pruszcz Gdański – Bytów, s. 351-370.

2012: Sztuka słuchania, sztuka mówienia. Miejsce i rola absolwentów kierunków humanistycznych w public relations. „Etnografia Polska”, t. 56, z. 1-2, s. 117-134.

2012: Zapaśnik – ucieczka do wolności. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 131-163.

2011: Widziane oczyma przegranych. Relacje z frontu wschodniego 1941-1945. „Kultura i Historia”, nr 20. www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/oblicza-historii

2011: Ideologia władzy, władza ideologii. Chorążowie Olega Gonczara jako pochwała komunizmu. [W:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XIX. Red. M. Poradecki. Łódź, s. 181-198.

2010: Wspomnienia. „Zeszyty Wiejskie”, z. 15, s. 244-254.

2009: Czterej pancerni jako socrealistyczna bajka magiczna. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 145-177.

2009: Pancerni zawsze wierni, czyli socrealistyczna bajka magiczna. „Arterie”, nr 3/6, s. 117-127.

2007: Śmierć na wojnie – zdziczała, czy oswojona? [W:] Kulturowe obrazy śmierci. Od przełomu romantycznego do dziś. Red. I. Grzelak, T. Jermalonek. Łódź, s. 287-305.

2007: Marian Kępiński – nota biograficzna. Pejzaże wiejskie Mariana Kępińskiego. „Zeszyty Wiejskie”, z. 12, s. 176-182.

2007: Zrozumieć wojnę – czy to możliwe? „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 237-242.

2007: Muzeum w Piotrkowie. Refleksje nostalgiczne. „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, s. 135-150.

2006: Gombrowicza gra z symbolami. Antropologiczna analiza „Ślubu”. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 43-67.

2006: Polska i Argentyna, miasto i wieś. Przestrzeń i miejsca Witolda Gombrowicza. „Zeszyty Wiejskie”, z. 11, s. 170-194.

2003: Stalingrad i antropologia wojny. „Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne”, nr 9, s. 25-34.

2002: Antropologiczne studium instytucji o charakterze totalnym. „Kultura i Historia”, nr 2 http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Mit, symbol, historia, tradycja. Gombrowicza gry z Kulturą. Warszawa 2006 (2007)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

 

Antropologia symboliczna

Komunikacja społeczna, marketing polityczny, PR

Socjologia

Socjologia kultury

 

Pozostałe przedmioty

Antropologia reklamy

Człowiek w świeice symboli, symbol w kulturze

Etnografia Polski i Europy

Kulturowe i społeczne oddziaływanie mediów

Kulturowe obrazy wojny

Przymus i wolność, chaos i ład. Pamięć o Polsce Ludowej i stanie wojennym

Reklama polityczna, kampanie wizerunkowe, propaganda

Seminarium licencjackie