M. Kujawska

 

dr MONIKA KUJAWSKA

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

 

KONTAKT

pokój 231

tel.: (42) 635 61 63

e-mail: monika.kujawska@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

czwartek 15:15-16:15 (pokój 231)

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Etnobotanika (etnobotanika medyczna, etnobotanika społeczności migrantów, etnobotanika miejska, etnobotanika historyczna, metody badań etnobotanicznych)

Antropologia ekologiczna

Antropologia medyczna

Antropologia jedzenia

Kultura społeczności tubylczych i metyskich Ameryki Południowej

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Granty

  • Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka; Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS3/000632); Sonata 10, 2016-2019; wykonawca.
  • Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone. Sonata 7, Narodowe Centrum Nauki, nr [2014/13/D/HS3/03697], realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. 02.2015 – 04.2017; kierownik projektu.
  • Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie. Preludium 5, Narodowe Centrum Nauki, nr [2013/09/N/HS3/02226], realizowany w Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 03.2014 – 02.2017; kierownik projektu.
  • Skutki plantacji leśnych w rodzinnych systemach produkcyjnych. Instituto de Biología Subtropical, Puerto Iguazú, Misiones, Universidad Nacional de Misiones i Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 2012-2014; wykonawca.
  • Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej. Grant promotorski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, nr [NN 109 051138], realizowany w IEIAK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka. 2010-2013; wykonawca.

 

Projekty badawcze

Dzieło-działka – badania realizowane przez interdyscyplinarny zespół badawczy kierowany i finansowany przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 2009-2012; wykonawca.

 

Stypendia 

  • Stypendium Konferencyjne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na udział w Vth International Congress of Ethnobotany, San Carlos de Bariloche, 21-24.09.2009.
  • Stypendium „Fundacji Argentyńskiej” na realizację pierwszego etapu badań terenowych w Misiones do rozprawy doktorskiej: Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej, 2009.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

2016: Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera. Seria „Prace i Materiały Etnograficzne” PTL, Wrocław [wraz z Ł. Łuczajem, S. Sosnowską, P. Klepackim].

 

Artykuły

2017: Medicinal plant diversity and inter-cultural interactions between indigenous Guarani, Criollos and Polish migrants in the subtropics of Argentina. ”Plos One” 12 (1); doi: 10.1371/journal.pone.0169373. [wraz z N.I Hilgert, H. Keller, G. Gil]. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169373

2016: Forms of medical pluralism among the Polish community in Misiones, Argentina. „Anthropology & Medicine” 23 (2), p. 205-219.

2016: To what extent are medicinal plants shared between country home gardens and urban ones? A case study from Misiones, Argentina. „Pharmaceutical Biology”, 54 (9), p. 1628-1640; [wraz z: V. Vurlan, N. Hilgert, M.L. Pochettino].

2016: Zarządzanie roślinnymi zasobami przez ludność wsi w II Rzeczpospolitej. Opracowanie na podstawie ankiet zgromadzonych przez Adama Fischera. [W: ] M Kurcz, K. Marcol (red.), Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, Cieszyn, Uniwersytet Śląski, s. 35-62 [współautor: Ł. Łuczaj].

2015: Fischer’s Lexicon of Slavic beliefs and customs: a previously unknown contribution to the ethnobotany of Ukraine and Poland. “Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, no 11 [wraz z Ł. Łuczaj, J. Typek].

2015: Wild edible plants used by the Polish community in Misiones. Argentina. “Human Ecology”, no 43(6), pp. 855–869 [wraz z Ł. Łuczaj].

2015: Management of medicinally useful plants by European migrants in South America. “Journal of Ethnopharmacology”, no 172, pp. 347–355 [wraz z M. Pardo-de-Santayana].

2015: Afrodyzjaki dla mężczyzn, środki antykoncepcyjne dla kobiet – na marginesie badań nad ziołolecznictwem wśród imigrantów paragwajskich mieszkających w Misiones w Argentynie. „Etnobiologia Polska”, nr 5, s. 51–66.

2015: Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone. [W:] Adam Fischer. Red. P. Grochowski, A. Mianecki. Toruń–Wrocław, s. 57–66. [wraz z Ł. Łuczaj, J. Typek].

2014: Phytotherapy of Polish migrants in Misiones, Argentina: Legacy and acquired plant species. „Journal of Ethnopharmacology”, vol. 153, pp. 810-830 and corrigendum vol. 155, pp. 1629-1640 [wraz z N.I. Hilgert].

2014: All useful plants have not only identities, but stories: the mythical origins of the peach palm (Bactris gasipaes Kunth) according to the Peruvian Asháninka. „Trames-Journal of Humanities and Social Sciences”, vol. 18(68/63), pp. 173-195 [wraz z J. Sosnowska].

2014: Contribution of early women ethnobiologists. [In:] „Pioneers in European Ethnobiology. Acta Universitatis Upsaliensis”, no 4, pp. 83-306 [wraz z I. Svanberg].

2013: Leczenie chorób ludowych za pomocą roślin przez Polonie argentyńską z Misiones. [Treating folk illnesses with plants by the Polish community in Misiones, Argentina]. „Etnobiologia Polska”, t. 3, s. 31-46.

2012: Honey-based mixtures used in home medicine by non-indigenous population of Misiones, Argentina. „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, Special issue: Medical Ethnobiology and Ethnopharmacology in Latin America, 15 pages [wraz z F. Zamudio, N.I. Hilgert].

2011: Botanists and their childhood memories: an underutilized expert source in ethnobotanical research. „Botanical Journal of the Linnean Society”, vol. 168, pp. 334-343 [wraz z Ł. Łuczaj].

2011: Działkowiec w naturze, natura w działkowcu. Ekologiczne praktyki w przestrzeni ogrodów miejskich. [W:] Dzieło-działka. Red. M. Szczurek, M. Zych. Kraków, s. 312-335 [wraz z J. Sosnowska].

2011: Etnobotanika miejska: perspektywy, tematy, metody. „Etnobiologia Polska”, nr 1, s. 31-42.

2010: Studies of Wild Food Plants in Communist and Post-Communist Poland. Changes in use and in research methodology. [W:] Tradiciones y Transformaciones en Etnobotánica/ Traditions and Transformations in Ethnobotany. Eds. M.L. Pochettino, A. Ladio, P. Arenas. San Salvador de Jujuy, pp. 545-551 [wraz z Ł. Łuczaj].

2010: Nie czas chorować, czas pracować. Stosunek do leczenia sie polskich osadników z prowincji Misiones. [W:] Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań, s. 37-50.

2010: Honey as Medicinal and Food Resource. Comparison between Polish and Multiethnic Settlements of the Atlantic Forest, Misiones, Argentina. „The Open Complementary Medicine Journal”. Special Issue: Medical Ethnobiology, vol. 2, pp. 58-73 [wraz z F. Zamudio, N.I. Hilgert].

2008: Leczenie zamawianiem wśród Polaków w Misiones w Argentynie. „Lud”, t. 92, s. 65-86.

2008: Etnobotanika. „Op.cit.,”, nr4, s. 58-62.

2007: Oddziaływanie biomedycyny na tradycyjny i ludowy system leczenia w Ameryce Łacińskiej. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 83-100.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH ORAZ INNYCH STOWARZYSZEŃ

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek Stowarzyszenia „Nomada” na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

European Association of Social Anthropologists

 

PEŁNIONE FUNKCJE

zastępca redaktora naczelnego rocznika „Etnobiologia Polska”

członek redakcji (editorial board) „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”

recenzent w czasopismach naukowych:

„Human Ecology” (2016)

„Economic Botany” (2016)

„Acta Botanica Brasilica” (2016)

„Acta Societatis Botanicorum Poloniae” (2014, 2016)

„Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine” (2010, 2014, 2015)

„Etnobiologia Polska” (2011-2015)

„Pharmaceutical Biology” (2014)

 

ORGANIZACJA SEMINARIÓW I WARSZTATÓW NAUKOWYCH

2016: Ethnobiology Seminar „From historical studies to neglected fields in ethnobiology and ethnoecology”, Polish Ethnological Society, Wroclaw, Poland, 3-4.12.2016.

2013: Członek komitetu organizacyjnego i naukowego „3rd Eastern European Ethnobiology Workshop”, Kików, Poland, 09-13.10.2013.

 

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2016: 14th Conference of  the European Association of Social Anthropologists, University of Milano-Bicocca, Mediolan (Włochy) 20-24.07.2016. Referat: Between utility and morphology: plant classification of Paraguayan migrants living in Misiones, Argentina (Monika Kujawska, Nestor David Jiménez-Escobar).

2014: EUNOPS XIV, The European Network of Palm Scientists, the Botanic Garden of the University of Valencia (Spain) 10-12.05.2014. Referat: All useful plants have not only identities, but stories: the mythical origins of peach palm according to the Peruvian Ashaninka (Joanna Sosnowska, Monika Kujawska).

2013: 54th Annual Meeting of the Society for Economic Botany, Plymouth University, England, 28.06.2013-02.07.2013. Poster: Medicinal plants used by Polish migrants and their descendents in Misiones, Argentina (Monika Kujawska).

2011: 2nd Annual Medical Anthropology Young Scholars (MAYS) Meeting, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 13-14 06.2011. Referat: Continuation and change in medical practices of Polish migrants in subtropical part of Argentina (Monika Kujawska).

2010: International Society of Ethnobiology regional workshop on Eastern European Ethnobiology. Old Treasures in the New Europe: The Future of Ethnobiology in the East and Far East. Padise k. Tallina, Estonia, 15-17.10.2010. Referat: Ethnomedicine of Polish Migrants in Misiones, Argentina (Monika Kujawska).

2010: 11th International Congress of Ethnopharmacology, Albacete, Hiszpania, 20-25.09.2010, Poster: Plants Used as Food and Medicine by Polish Migrants of Misiones, Argentina (Monika Kujawska).

2009: 5th International Congress of Ethnobotany, San Carlos de Bariloche, Argentyna, 21-24.09.2009. Referat: Changes in Utilisation of Wild Food Plants in Poland in the Communist (1945-1989) and Post-Communist (1989-2009) Periods (Monika Kujawska, Łukasz Łuczaj).

 

WYKŁADY I ODCZYTY GOŚCINNE

2015: wykłady gościnne w ramach Master Program in Food Culture and Communications – Human Ecology and Sustainability (FC21), University of Gastronomic Sciences, Pollenzo/Bra, Włochy, 10-13.11.2015.

2015: Kurs z Etnobiologii dla studentów studiów magisterskich, Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentyna, 18-22.08.2015.

2015: Universidade Federal se Santa Catarina, Departamento de Ecologia e Zoologia, Florianópolis, Brazil. Consumption of Wild edible plants in Misiones: alimentary habits and migration,  10.07.2015.

2015: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina.  Consumo de plantas silvestres comestibles en Misiones. Cultura alimentaria y migración, 06.05.2015.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia ekologiczna

Etnografia Polski i Europy

Etnologia pozaeuropejska

 

Pozostałe przedmioty

Metodologia nauk społecznych z elementami logiki

Współczesne problemy społeczności tubylczych Ameryki Południowej

Zarządzanie wiedzą oraz projektami badawczymi