M. Piotrowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dr Marcin Piotrowski

starszy wykładowca w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

 

KONTAKT

pokój 229

tel.: (42) 635 61 55 (502 146 715)

e-mail: malupio@uni.lodz.pl

 

DYŻUR

 

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Czas, czas wolny, wywczasy

Przestrzeń i czas w miejscowości turystycznej i okolicy

Tolerancja, wykluczenie

 

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekty badawcze
Czas i przestrzeń miejscowości turystycznej; badania realizowane we współpracy ze studentami; 2010-2015

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

1994: Poza pracą. Studium wybranych zagadnień czasu uwolnionego mieszkańców współczesnej wsi. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1986: Zespół folklorystyczny w życiu kulturalnym wsi współczesnej: studium wybranych zespołów Polski centralnej. Warszawa.

 

Artykuły

2011: Tolerancja – akceptacja – zrozumienie – kohabitacja. „Tygiel kultury” nr, 10/12, s. 25-29.

2004: Les groupes folkloriques: forme d’activite culturelle des habitants des campagnes. [W:] Le colloque de Stavelot. Folklore vivante et identite collective. Bruxselles, s.171-176.

2000: Zespoły folklorystyczne jako forma aktywności młodzieży wiejskiej. [W:] Rodzina, młodzież, regionalizm. Ciechanów, s. 85-91.

1997: Why, what for and how to teach the methods of areal research. [W:] „Ethnological Contacts 5&7”.

1995: Efekty kulturowe katastrofy w Czarnobylu. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 34, s. 125-130.

1994: Cultural Effects of Disaster in Czernobyl. [W:] Ecology and Folklore II. Łódź, s. 23-26.

1992: Outside the work. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, nr 6, s. 107-112.

1991: Free time in the country – selected theoretical problems. [W:] Ethnological Contacts 3. Lubljana, s. 51-58.

1990: Metoda badań terenowych Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej jako inspiracja dla współczesnego badacza. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 28, s.167-173.

1990: Uwagi o metodyce terenowych badań etnograficznych. [W:] Metodologiczne problemy badań nad kulturą i tradycją. Toruń, s.155-162.

1989: The autobiography – the biography – the ethnographic interview. [W:] Ethnological Contacts 2. The Conference „The Methods Research Rroblems of the City and Village Antropologhy”. Łódź, s. 64-65 [wraz z M. Wasiak].

1988: Autobigraphical material and possibilites of its use in ethnography. [W:] Etnoloska sticisca 1. Red. E. Kardelji. Portoroz, s.129-134.

1988: Muzea alpejskie we Francji. [Dział etnograficzny]. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 26, s.143-154.

1987: Kalwaria Zebrzydowska. Un centre de culte marial en Pologne. „Objects et Mondes”, t. 24, s. 91-100 [współautor: E. Nowina-Sroczyńska].

1987: Metodologia a metodyka w badaniach etnograficznych. [W:] Metodologiczne problemy badań nad kulturą. Materiały z konferencji etnologicznej. Toruń.

1983: Forms of recreation of rural population. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 7.

1980: Folklore ensembles – a form of cultural activity of rural population. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 1.

1978: Zespół folklorystyczny we wsi Lipce Reymontowskie. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 20, s. 81-99.

1976: Rodzina a dom mieszkalny. [W:] Zena, rodina, spolocnost /w korelacii materrialnou kulturou ludu. Bratislava, s. 50-55 [współautor: M. Zawierucha].

1976: Zespoły folklorystyczne przedmiotem badań Katedry Etnografii w Łodzi. „Biuletyn Informacyjny COK”, nr 7, s. 8-9.

 

Redakcja prac zbiorowych

1998: Poza pracą. Część II. Łódź.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

PACT EURETNO przy Conseil d’Europe

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie prowadzone zajęcia

Kulturowe podstawy manageringu

 

Pozostałe przedmioty

Animacja kultury

Czas w kulturze

Czas w naukach społecznych

Folklorystyka

Metodyka etnograficznych badań terenowych

Ochrona własności intelektualnej

Seminarium licencjackie

Sztuka nieprofesjonalna

Współczesne subkultury i mniejszości