Publikacje

NAJNOWSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IEiAK UŁ:

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie, Izabela Desperak, Inga B. Kuźma (red.), Łódź 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

V. Krawczyk-Wasilewska, E-folklor w dobie kultury digitalnej. Łódź 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

K. Piątkowska, Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii. Łódź 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, T. Siemiński (red.), Bytów – Łódź 2016: Muzeum Zachodniokaszubskie, IEiAK UŁ.

Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy, P. Cichoń, S. Latocha (red.), Łódź 2016: IEiAK UŁ.

zeszytywiejskie141

 „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, 2016.

okladka_kepinski

M. Kępiński, Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli. Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

okladka-1

V. Krawczyk-Wasilewska, Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Łódź 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

nowe czytanie

Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim, E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha (red.), Łódź 2016: IEiAK UŁ.

Przestrzenie i ludzie.

Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne, G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz (red.), Łódź 2015: Wydawnictwo Księży Młyn.

zeszyty21 „Zeszyty Wiejskie”, t. 21, 2015.

OKŁADKA-VI-połowa„Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 54, 2015.

domy bezdomnychI. Kuźma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. Łódź 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

krawczuk

Food and the Internet, V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght (eds.), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2015: Peter Lang.

20_zw„Zeszyty Wiejskie”, t. 20, 2014.

19_zw„Zeszyty Wiejskie”, t. 19, 2014.MiasteczkaMałe miasta w czasach płynnej nowoczesności, E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński (red.), Pruszcz Gdański-Bytów 2014: Wydawnictwo Jasne.

KASREGIO

Być regionalistą. Inspiracje, autodefinicje, perspektywy, D. Kasprzyk (red.), Łódź 2014: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ.

ZESZYTY13

„Zeszyty Wiejskie”, t. 18, 2013.

img016 A. Krupa-Ławrynowicz, Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy. Wrocław-Łódź 2013: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 52.

nie tylko oNie tylko o wsi. Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk, D. Kasprzyk (red.), Łódź 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

tematy trudneTematy trudne. Sytuacje badawcze, I. Kuźma (red.), Łódź 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
małeN. Modnicka, Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej. Łódź 2013: Wydawnictwo Biblioteka.
kultura i rynekKultura i rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne, E. Jagiełło, P. Schmidt (red.), Lublin 2013: Wydawnictwo E-naukowiec.