Seminaria naukowe

SEMINARIA NAUKOWE Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ próbują urzeczywistnić ideę dyskursu wspólnotowego: służą tworzeniu i podtrzymywaniu w naszym małym akademickim świecie dróg twórczej i krytycznej wymiany myśli oraz prawdziwie naukowej kooperacji pracowników i doktorantów z różnych zakładów, zajmujących się — rzadko wcześniej innym znanymi — zagadnieniami teoretycznymi albo praktycznymi, a także sposobami badawczego, etnologicznego czy też antropologicznego, oglądu kultury. Podstawową formą seminariów są referaty, po których — zawsze na to liczymy — następuje czas na dyskusję. Z chęci przekraczania (przynajmniej od czasu do czasu) przez wspólnotowy dyskurs granic naszego małego akademickiego świata wziął się (już realizowany) pomysł zapraszania na seminaria z referatami także koleżanek i kolegów z innych ośrodków etnologicznych lub z zaprzyjaźnionych, dyscyplinarnie pokrewnych społeczności badawczych. Seminaria naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ odbywają się od paru już lat, zwykle raz w miesiącu, we czwartki po południu.
Andrzej Paweł Wejland

W roku akademickim 2014/2015 seminaria prowadził prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland.

Program seminariów w roku akademickim 2014/2015 (pdf)

 

W roku 2015/2016 seminaria prowadziła prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska.

Program seminariów w roku akademickim 2015/2016 (pdf)

 

W roku 2016/2017 seminaria prowadzi prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska.

SEMINARIUM PIERWSZE (20 października 2016 r.)

Spotkanie z twórcami projektu Archiwum badań nad życiem codziennym (http://archiwum.edu.pl/).
Naszymi gośćmi byli badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Marek Krajewski, mgr Małgorzata Kubacka i mgr Piotr Luczys.

więcej

.

SEMINARIUM DRUGIE (3 listopada 2016 r.)

Dr Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski), Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie. Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce.

Spotkanie zorganizowane w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii.

więcej

.

SEMINARIUM TRZECIE (19 grudnia 2016 r.)

Dr Magdalena Dunaj, Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna.

Spotkanie zorganizowane w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii.

więcej

 

SEMINARIUM CZWARTE (18 maja 2017 r.)

Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, Antropologia medyczna w działaniu.

Spotkanie zorganizowane w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii.