dr Rakowski

dr Tomasz Rakowski

Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie.

Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce

.

wydarzenie w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii

3 listopada 2016 r.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ