M. Dunaj

dr Magdalena Dunaj

Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna

.

wydarzenie w ramach Kolokwiów Antropologicznych Polskiego Instytutu Antropologii

19 grudnia 2016 r.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ