Struktura

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

 logo__ul                                                                                                     logo koliste

 

DYREKTOR:
prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska
tel.: (042) 635-61-51
e-mail: karp@uni.lodz.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH:
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
tel.: (042) 635-61-63
e-mail: k.dudkowska@uni.lodz.pl

 

SPRAWY DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE:
specjalista etnograf n-t mgr Małgorzata Chelińska
tel.: (042) 635-61-50
e-mail: chelinska@uni.lodz.pl

 

JEDNOSTKI:

Zakład Antropologii Kulturowej

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

Pracownia Antropologii Praktycznej

 

BIBLIOTEKA IEiAK UŁ

ARCHIWUM NAUKOWE IEiAK UŁ

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETNOLOGÓW