Archiwum naukowe

ARCHIWUM NAUKOWE Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

KONTAKT
ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
pok. 223
e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl
tel.: (042) 635-61-62

 

PRACOWNICY
mgr Maria Łęgocka (urlop wychowawczy)
mgr Anna Deredas
e-mail: anna.deredas@uni.lodz.pl

 

DYŻURY
od poniedziałku do piątku: godz. 10:00-13:00

 

ZASADY KORZYSTANIA
Materiały archiwalne chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu i do celów naukowych. Osoby korzystające ze zbiorów muszą okazać pisemne zaświadczenie potwierdzające naukowy cel ich wykorzystania (patrz: załączniki). W przypadkach szczególnych wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor IEiAK UŁ.

 

  • Archiwizacja wywiadów (pdf)
  • Archiwizacja prac dyplomowych (pdf)
  • Udostępnianie prac dyplomowych (pdf)
  • Udostępnianie zbiorów (pdf)

 

HISTORIA
Początki Archiwum Naukowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ sięgają 1945 roku, w którym utworzono Katedrę Etnografii UŁ. Od 1946 roku w archiwum gromadzone są materiały pochodzące z etnograficznych badań terenowych oraz poszukiwań archiwalnych prowadzonych na terenie Polski i Europy. Działalność archiwum jest ściśle powiązana z pracami badawczymi naszych studentów i pracowników Instytutu.
Archiwum powstało z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej (1897-1984).

 

STRUKTURA
Zasób archiwum składa się z trzech działów:
I. Zapisów obserwacji i wywiadów terenowych
II. Fotografii
III.Prac dyplomowych