Fotografie

6ac6c7e67ePodstawę działu fotograficznego stanowi zbiór pozytywów wraz z negatywami wykonanymi podczas badań terenowych. Z większości fotografii wykonane są odbitki naklejone na karty katalogowe, na których znajduje się numer inwentarzowy i krótki opis wraz z pełną dokumentacją. Karty ułożone są chronologicznie.
W dziale tym należy wyróżnić fotografie Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej oraz zbiór fotografii „Robotnicy w XIX i XX wieku”.

1. Fotografie Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej
W archiwum posiadamy unikalny i niezwykle cenny zbiór oryginalnych negatywów szklanych wykonanych w okresie międzywojennym przez K. Zawistowicz-Adamską. Jest to około 270 negatywów ocalałych z zawieruchy wojennej, z których większość pochodzi z badań w Zaborowie. Uwieczniono na nich mieszkańców wsi zarówno przy pracy, jak i w czasie wolnym, strój, budownictwo, narzędzia oraz widoki wsi. Ponadto w archiwum znajduje się ponad 50 fotografii i negatywów z lat 1946–1947 i 1951 r. autorstwa K. Zawistowicz-Adamskiej. W zbiorze tym znajdują się także pojedyncze obrazy z Estonii, Francji, Macedonii, Moraw, Małopolski, Polesia czy Pomorza.

2. Fotografie „Robotnicy w XIX i XX wieku”
W archiwum posiadamy zespół ok. 10 tysięcy reprodukcji fotografii i ich opisów pochodzących z konkursu „Fotografia robotnicza”, ogłoszonego w 1985 r. przez redakcje tygodników „Przekrój” i „Polityka” oraz kwartalnika „Fotografia”. Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1881 roku, najmłodsze zdjęcia zostały zrobione w latach osiemdziesiątych XX w., mimo że organizatorzy konkursu wyznaczyli 1945 r. jako cezurę końcową. Fotografie przedstawiają robotników i ich rodziny – ludzi pracujących fizycznie w przemysłowych zakładach lub mających prawny status robotników zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach, również w rolnictwie czy w leśnictwie.
Fotografie wraz z opisami są digitalizowane i umieszczane w repozytorium cyfrowym „Robotnicy w XIX i XX wieku” – grant „Repozytorium cyfrowe zbioru Robotnicy w XIX i XX wieku” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2012–2015) – kierownik prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska.