Prace dyplomowe

WYTYCZNE EDYTORSKIE ZALECANE AUTOROM PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH (pdf)

 

STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ (pdf)

 

NAGRODA ZA WYBITNĄ PRACĘ LICENCJACKĄ DLA MŁODEGO ETNOLOGA >>>

 

PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE W IEiAK UŁ:
prace doktorskie
(pdf)
prace magisterskie

2016 rok (pdf)
2015 rok (pdf)
2014 rok (pdf)
2013 rok (pdf)
2012 rok (pdf)
2011 rok (pdf)
2010 rok (pdf)
2009 rok (pdf)
prace licencjackie

2016 rok (doc)
2015 rok (pdf)
2014 rok (pdf)
2013 rok (pdf)
2012 rok (doc)
2011 rok (doc)
2010 rok (doc)

Niniejszy katalog obejmuje tylko prace zarchiwizowane w AIEiAK UŁ.