Biblioteka

W roku 2016 biblioteki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Archeologii, Instytutu Filozofii i Katedry Historii Sztuki połączyły się i utworzyły BIBLIOTEKĘ HUMANISTYCZNĄ UŁ z siedzibą przy ul. Lindleya 8.

 

KONTAKT – ETNOLOGIA
e-mail: etnobibl@uni.lodz.pl

 

PRACOWNIK – ETNOLOGIA
mgr Danuta Pankowska
e-mail: danpan@uni.lodz.pl

 

ZAPRASZAMY:
pn.-śr.: 9.00-17.00
cz.: 10.00-17.00
pt.: 9.00-14.00

 

Zbiory pochodzące z dawnej biblioteki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego gromadzą specjalistyczny księgozbiór, zgodny z profilem poszczególnych jednostek wchodzących w skład Instytutu. Są to wydawnictwa z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii, folklorystyki, szeroko pojętych kultur: polskich, europejskich, pozaeuropejskich oraz z dyscyplin humanistycznych zajmujących się badaniem kultury i społeczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze zbiorów oraz limitów wypożyczeń zamieszczone są w regulaminie biblioteki.