Zakład Antropologii Kulturowej

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, kierownik Zakładu; pokój 218; tel. (042) 635-61-52

prof. dr hab. Wiesław Puś; pokój 218; tel. (042) 635-61-52

prof. UŁ dr hab. Gustaw Juzala-Deprati; pokój 228; tel. (042) 635-61-56

dr hab. Marcin Kępiński; pokój 228 tel. (042) 635-61-56

dr Krystyna Piątkowska; pokój 234; tel. (042) 635-61-58

dr Sebastian Latocha; pokój 221 tel. (042) 635-61-54

 

Zakład Antropologii Kulturowej podejmuje badania nad myślą teoretyczną i ontologią kultury tradycyjnej i kultury współczesnej, realizującej się w sferze rzeczywistości mentalnej we wszystkich typach i wariantach systemów kulturowych. Przedmiotem refleksji są występujące w kulturze formy świadomości (mityczne procesy myślenia i ideologie), struktury poznawcze (wyobrażenia i wiedza) oraz rodzaje ekspresji, szczególnie ekspresji wizualnej. Krytyczna refleksja nad egzystencją obrazu w kulturze współczesnej obecna jest nie tylko w pracach naukowo-badawczych, ale także w procesie edukacji antropologicznej.

 

OBSZARY BADAWCZE I PROWADZONE BADANIA

  • Antropologiczna analiza elementów wyobraźni symbolicznej (tropienie obecności struktur mitu, symbolu, rytuału we współczesnej kulturze ze szczególnym uwzględnieniem kultury artystycznej)
  • Antropologia wizualna, antropologia sztuki (wytwarzanie i egzystencja obrazów w przestrzeni społecznej: ikonosfera miasta, reklama, sztuka ulicy, graffiti, ikonosfera obszarów wiejskich; fotografia, film dokumentalny, film antropologiczny, video, nowe media – perspektywa antropologiczna; relacje między religijnością ludową a ludową estetyką)
  • Antropologia widowisk (miejskie i wiejskie ceremonie, festyny, imprezy plenerowe, cyrk, moda jako spektakl)
  • Antropologia zaangażowana: praktyki antropologii wobec społecznej praxis (stan świadomości i praktyki osób bezrobotnych w kontekście funkcjonowania instytucji desygnowanych do pomocy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ludzi pozbawionych pracy)
  • Antropologia medyczna (potoczna wiedza o transplantacji komórek, tkanek i narządów; zespół Downa w perspektywie antropologicznej; społeczne i kulturowe tło zachowań zdrowotnych migreników)
  • Pamięć, mit, historia (studia przypadków)
  • Wybrane aspekty kultury Podhala (obrazy, rytuały, współczesne style życia w ujęciu sylwicznym)