Warsztaty na Wschodniej

WARSZTATYNAWSCHODNIEJ

WARSZTATY ETNOANIMACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (rok 2015/2016 i 2016/2017)

Cykl realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź – Śródmieście. Filia nr 5 (ul. Wschodnia 42) >>>

Prowadzący: pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ

 

ŚWIAT W OPOWIEŚCI
Koordynator: mgr Anna Deredas.
Czas trwania: 1,5 godziny. Cykl obejmuje 5 spotkań.
Cel i tematyka: Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z bogatą i różnorodną tradycją literatury ustnej: bajkami i baśniami, mitami, legendami i eposami z różnych regionów świata. Uczestnicy nawiązują w zaproponowanych im działaniach do dawnych praktyk opowiadania i odtwarzania tradycyjnych narracji. Wspólne budowanie opowieści jest także atrakcyjną formułą poznawania kulturowej różnorodności i doskonałą okazją do budowania międzykulturowego dialogu.
Uczestnicy poprzez samodzielne tworzenie opowieści w niewielkiej grupie (co sprzyja integracji) rozwijają ponadto umiejętność twórczego myślenia, uczą się sztuki opowiadania, a dzięki informacjom przekazywanym przez prowadzących, poszerzają wiedzę na temat tradycji i obyczajów różnych kultur i społeczności.
Każde spotkanie poświęcone jest jednemu kulturowemu kontekstowi:
• opowieści europejskie;
• opowieści azjatyckie;
• opowieści afrykańskie;
• opowieści indiańskie;
• opowieści eskimoskie.
Scenariusz każdych warsztatów składa się z trzech części:
• prowadzący–gawędziarze prezentują wybraną opowieść (z zastosowaniem wszelkich sztuk opowiadania);
• uczestnicy tworzą własną opowieść w grupach lub jako jedna grupa (na podstawie rysunków lub tzw. kłębka opowieści);
• prowadzący przedstawiają krótką charakterystykę tradycji i zwyczajów kulturowych z rejonu świata, którego dotyczyła opowieść.

Opowieści, które powstały podczas warsztatów można przeczytać TUTAJ.

 

CAŁY ŚWIAT NA TALERZU! SMAKI, ZWYCZAJE, TRADYCJE
Koordynator: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz.
Czas trwania: 1,5 godziny.
Cel i tematyka: Zajęcia poświęcone są kulturowej refleksji nad kulinariami. Poprzez przykłady potraw z różnych kultur i ich interpretację ukazywane są znaczenia oraz symbolika posiłków: jedzenie codzienne i świąteczne, smaki tradycyjne i zapożyczone, mody żywieniowe i pokarmowe tabu. Uczestnicy dowiadują się o zwyczajach, zakazach i nakazach związanych z przyrządzaniem oraz spożywaniem posiłków, które określają daną tradycję kulinarną. Przekonują się, że w tym, jak, co, z kim i kiedy jemy, znajdują swój wyraz nasze przekonania i wartości; że jedzenie jest swoistym system komunikacyjnym, dzięki któremu manifestujemy swoją kulturową odrębność.
Scenariusz zajęć składa się z krótkiego wykładu uzupełnionego prezentacją multimedialną i serii interaktywnych zadań do wykonania przez uczestników (quizy, rebusy, komponowanie kulturowych jadłospisów itp.).

.

KAŻDY INNY, WSZYSCY FAJNI
Prowadzenie: studenci II roku studiów licencjackich.
Czas trwania: 1,5 godziny.
Cel i tematyka: Zajęcia przedstawiają różnice w doświadczaniu codzienności przez najmłodszych mieszkańców różnych kontynentów. Kulturowa różnorodność prezentowana jest na przykładach dotyczących pożywienia, systemu edukacji, sposób spędzania wolnego czasu itp. Ponadto uczestnicy (uczniowie szkół podstawowych) przygotowują prace plastyczne pokazujące kulturowe skojarzenia i charakterystyki kilku wybranych krajów.

 

Fotografie pochodzą ze strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście. Filia nr 5: http://bibliotekaprzywschodniej.blogspot.com/ oraz z profilu FB Szkoły Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi.