Współpraca

WSPÓŁPRACA FORMALNA

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze >>>

 

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL >>>

 

Polski Instytut Antropologii >>>

 

Wydawnictwo Meble.pl Sp. z o.o. >>>
W ramach współpracy: badania zatytułowane Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o. (2015 rok).

.

Virako Sp. z o.o.  twórcy projektu MONOPOLIS >>>

W ramach współpracy: badania zatytułowane Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o. (2014-2015).

.

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Śródmieście. Filia nr 5 >>>
W ramach współpracy: cykl warsztatów etnoanimacyjnych dla dzieci i młodzieży pod wspólnym tytułem Warsztaty na Wschodniej. Zajęcie prowadzone przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, mgr Anna Deredas) oraz studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ.

.

Widzewskie Domy Kultury >>>

W ramach zainaugurowania współpracy: udział członków Koła Naukowego w realizacji badań dotyczących potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności (projekt „Widzewski Bank Pomysłów na Kulturę”).