Arabskie życie codzienne

ARABSKIE ŻYCIE CODZIENNE

wykład dr Marty Woźniak-Bobińskiej (Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, WSMiP UŁ)

(13 października 2015)

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Łodzi