Konferencja „Niepokorne…”

Konferencja naukowa

NIEPOKORNE – BUNTOWNICZKI – REFORMATORKI – AKTYWISTKI,

CZYLI KOBIETY DOKONUJĄCE TRANSFORMACJI RZECZYWISTOŚCI

(Łódź, 21-22 maja 2015)

 

 

Organizatorzy:
kolektyw Interdyscyplinarnego Seminarium Gender

Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Zakład Nauki o Rodzinie w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego

 

Konferencja o interdyscyplinarnym charakterze poświęcona będzie kobietom z przeszłości i współczesności, które kierowane różnymi pobudkami, odważały się i decydowały (w pojedynkę i w grupach) przystępować do różnie rozumianej i różnie też prowadzonej walki i działalności o uznawane przez siebie idee. Zapraszamy referentki i referentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, także historyków rozwoju wszelkich dyscyplin naukowych (w tym ścisłych, nauk o życiu, eksperymentalnych, technicznych), którzy zechcieliby podzielić się swoją wiedzą i refleksją na temat:
– sylwetek wybranych kobiet bądź kobiecych grup i środowisk, które wykazały się tytułowym brakiem pokory, buntowniczością i wojowniczością, stały się reformatorkami i aktywistkami na wszelkich polach życia społecznego, przy tym:
– jaką cenę za to płaciły i jakie korzyści osiągały, czyli jak wygląda(ł) „kobiecy” sukces i „kobieca” porażka,
– jakie przyjmowały taktyki.
Proponujemy także, by zastanowić się nad problemami metodologicznymi związanymi z badaniami pozostającymi w perspektywie herstory oraz metodologią feministyczną.

 

program