Piknik Naukowy IEiAK

ETNOLOGICZNE ABECADŁO, CZYLI KULTURA OD A DO Z

wydarzenia w ramach Pikniku Naukowego UŁ

(22 maja 2015)

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnoloów UŁ