Rękodzieło

RĘKODZIEŁO. Kontynuacje to warsztaty, podczas których zaproszeni twórcy i specjaliści uczą ręcznego wytwarzania przedmiotów użytkowych i artystycznych.

.

Dzięki zaplanowanym spotkaniom chcemy kontynuować badawcze zainteresowanie rękodziełem i tradycyjnymi umiejętnościami, które bliskie jest etnografii, ale także wskazywać na wykorzystywanie wzorów ludowych w kulturze współczesnej.

.

Organizatorem cyklu jest Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów WAGABUNDA.

.

spotkanie piąte

WARSZTATY PAPIEROPLASTYKI

prowadzenie: JANINA ZUCHORA

.

7 grudnia 2017 r.

godz. 17.00

sala 219 (IEiAK UŁ)

udział bezpłatny

.

spotkanie czwarte

WARSZTATY PAPIEROPLASTYKI

prowadzenie: JANINA ZUCHORA

.

30 marca 2017 r.

godz. 17.00

sala 219 (IEiAK UŁ)

udział bezpłatny

.

.

spotkanie trzecie

WARSZTATY HAFTU TRADYCYJNEGO

prowadzenie: TERESA FOKS

hafciarka i koronkarka z Łowicza

słowo wstępne: ALICJA WOŹNIAK

etnografka, kustosz muzealny, szefowa Działu Stroju Ludowego i Tkaniny w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

.

2 marca 2017 r.

godz. 15.00

Łódzki Dom Kultury

współorganizatorzy: Łódzki Dom Kultury, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

udział bezpłatny

fot. A. Białkowski, P. Cichoń

.

spotkanie drugie

WARSZTATY WYCINANKI LUDOWEJ

prowadzenie: ALEKSANDER DUTKIEWICZ

twórca specjalizujący się w wycinance rawskiej i opoczyńskiej (http://www.wycinankaludowa.pl/)

.

19 stycznia 2017 r.

godz. 17.00

sala 219 (IEiAK UŁ)

udział bezpłatny

.

.

spotkanie pierwsze

WARSZTATY TKACTWA TRADYCYJNEGO

prowadzenie: ANNA KAZNODZIEJ 

antropolog kultury, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury UŁ, grafik, fotograf, instruktorka warsztatów rękodzielniczych

.

24 listopada 2016 r.

godz. 16.00

sala 219 (IEiAK UŁ)

udział bezpłatny

tkactwo-page-001-1