Spotkanie z badaczami z Poznania

Spotkanie z twórcami projektu ARCHIWUM BADAŃ NAD ŻYCIEM CODZIENNYM (http://archiwum.edu.pl/)

(20.10.2016 r.)

.

Naszymi gośćmi byli badacze z UAM: prof. dr hab. Marek Krajewski, mgr Małgorzata Kubacka i mgr Piotr Luczys.

.