Wycieczka do W-wy

WIZYTA W WARSZAWIE

zwiedzanie Państwowego Muzeum Etnograficznego

oraz wystawy tymczasowej „Polska – kraj folkloru?” w Zachęcie

20 listopada 2016 r.