Wykład otwarty mgr A. Piotrowska

WYKŁAD OTWARTY

Od przemysłu do miejsc kultury – współczesne realizacje w przestrzeniach postprzemysłowych z perspektywy odradzających się miast

MGR ALICJA PIOTROWSKA

26 kwietnia 2016 (wtorek), godz. 17.00, sala 233.

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ