K. Kurowska

Kasia Kurowska

MGR KATARZYNA KUROWSKA

doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

 

NAUKOWE ZAINTERESOWANIA

Gender studies

Men’s studies

Judaizm

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Wzory męskości na Podhalu

opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Recenzje

2011: Stare wino nie rozrywa nowych bukłaków. „Literatura Ludowa”, nr 6, s. 94-95.

 

Redakcja prac zbiorowych

2015: Bałucki słownik. Łódź.

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Konferencje międzynarodowe

2012: Polski mężczyzna wczoraj i dziś. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorów i Doktorantów. Warszawa, 2012.

 

Konferencje ogólnopolskie

2014: Pokój dla matki z dzieckiem, czyli gdzie ma się podziać ojcec. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Gdańsk, 2014.

 

Konferencje studencko-doktoranckie

2011: Do ut des w terenie. Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna. Kraków, 2011.

2010: Problemy etyczne w badaniu własnego środowiska. Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna. Łódź, 2010.